Alle planlagte industriprosjekter i Stange

Nybygg av næringsbygg i Ljøstad
Gjenstår 4-5 tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.