Alle planlagte industriprosjekter i Lesja

Utvidelse av næringsvirksomhet i Lesja
Gnr/bnr 17/1, 17/3,4 og 158/57

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.