Alle planlagte industriprosjekter i Kongsvinger

Nytt næringsområde i Kongsvinger
Ca 86 daa. Gnr/bnr 24/245, del av 24/36, og 28/218, 28/424, samt 28/438 mfl.
Nybygg av næringsområde i Kongsvinger
130 dekar ledig. Byggeklare tomter.
Nybygg av næringsområde i Kongsvinger
Ledige tomter ca 150 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.