Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Rogaland fylke

Bjerkreim (0)
Bokn (0)
Eigersund (1)
Gjesdal (7)
Haugesund (7)
(7)
Karmøy (5)
Klepp (4)
Kvitsøy (1)
Lund (0)
Randaberg (1)
Sandnes (17)
Sauda (1)
Sokndal (2)
Sola (2)
Stavanger (17)
Strand (3)
Suldal (2)
Time (0)
Tysvær (4)
Utsira (0)
Rehabilitering av kontor og servering m.m. i Stavanger
St. Olavs gate 7-12. Planen er å forvandle bygget på 6.000 kvadratmeter til kontorer, spisesteder og åpne arealer. Ett av de to store glassatriene i kvartalet skal transformeres til et felles grønt rom: Oransjeriet. Rommet vil fungere som inngangsparti for kontorbrukere og utformes som en en innvendig park. Her vil det være fasiliteter som kjøkken, møterom og toaletter.
Rehabilitering og videreutvikling av kino i Sandnes
Prosjektet omfatter: 1. Bytte ventilasjonsanlegg (for å oppfylle krav til luftkvalitet) 2. Akustiske tiltak (knyttet til intern lydlekkasje i bygget) 3. Forsterkning av amfi (knyttet til bestemmelser i plan- og bygningsloven) 4. Andre tiltak for å oppfylle gjeldende krav i TEK17
Etablering av solenergianlegg på kommunale bygg med flatt tak i Stavanger kommune
Det skal etableres solenergianlegg på tak på 6stk bygg (Blidensol sykehjem, Eiganes skole, Kristianslyst ungdomsskole, Stokka sykehjem, Sølvberget kulturhus, Søra Bråde bofelleskap).
Riving av bygg ved fylkeshuset i Stavanger kommune
GNR/BNR: 56/1454 og 56/1464. Arbeidene består i hovedsak: - Bygg B skal rives. - Gangbro mellom A og E skal rives. - Del av Bygg A mot nytt Bygg B1 skal rives. - I Bygg A, C og D renskes til bærende konstruksjoner. - Graving og legging av høyspent for å reetablere «ringforbindelse» og legging av fjernvarme. Eksisterende hovedbygninger A, C og D på fylkeseiendommen skal rehabiliteres, ca 15 000 m2 og det skal bygges to nye bygg på til sammen ca 4 500m2. Eksisterende bygg B på ca1800m2 skal rives.
Tilbygg av barnehage på Hellvik
2 avd, 28 barn. Gnr/bnr: 60/332 og 60/711.
Utvidelse av kontor over verksted på Årabrot i Haugesund kommune
Haugesund kommune skal utvide kontorarealene i Teknisk driftsenhet sine lokaler på Jovegen 90. Utvidelsen består et påbygg på eksisterende kontorfløy i 3.etg på taket over et verksted. Påbygget vil bestå av totalt 10 cellekontorer samt et møterom som skal fungere som et beredskapsrom. Oppføringen av bygget medfører i tillegg en større ombygging av den bærende takkonstruksjonen over eksisterende verkstedhall. Ombyggingen består i å rive eksisterende takkonstruksjon i et større areal, for deretter å bygge opp igjen en ny takkonstruksjon av betongelementer med isolasjon og tekking på oversiden.
Ombygg til smarthotell i Hafrsfjord
Ombygg av næringslokaler i 2. etasje til smarthotell med 23 hotellrom.
Etablering av ny energisentral med energibrønner og ny varmepumpe ved skole i Sokndal kommune
Enøk prosjekt Sokndal Kommune. Ny varmesentral med varmepumper med propan som kjølemedium og energibrønner for Sokndal kommune.Varmesentralen skal forsyne varme til Hauge skole og Solbø sykehjem.
Tilbygg av grovgarderober på Sandal barnehage i Stavanger kommune
Sandal barnehage skal ha nye grovgarderober for sine avdelinger, som tilbygg. Det vurderes også nye vognskur og lager
Utvidelse av ungdomsskole (modulbygg) i Ålgård
Økt antall elever ved GUS krever utvidelse av klasseromskapasitetet og lærerarbeidsplasser. Det legges opp til å bruke modulbygg som ekstra klasserom, og at disse kjøpes og ikke leies.
Etablering av nytt helhetlig og oversiktlig brannkonsept for Kjølv Egelands hus på Campus UiS i Stavanger kommune
Utskifting av dører, vinduer, brannskiller, lukking av brannavvik, utskifting av eks. ledesystem mm. Etablering av nytt sprinkleranlegg.
Opprusting av skolegård i Hafrsfjord
Klassetrinn: 8-10 klasse. Antall elever: 356. Skolegårdsareal: 14.460 m2
Opprusting av skolegård i Madla
Klassetrinn: 1-7 klasse. Antall elever: 430. Skolegårdsareal: 8.122m2
Opprusting av skolegård i Finnøy
Klassetrinn: 1-10 klasse, Antall elever: 26. Skolegårdsareal: 5402 m2
Ombygg av frivilligsentral, lager og ungdomsbibliotek i Ålgård
Dette prosjektet består av ombygging av frivilligsentralen, lager i kjelleren, ungdomsbiblioteket, samt tilrettelegging av en etasje i Stamphuset.
Oppgraderinger og ombygg av kontorlokaler i Ålgård
Det er behov for oppgraderinger og ombygginger i lokaler i 1.etasje.
Rehabilitering av fasade på skolebygg i Randaberg kommune
Fasadene på 6årsbygg og klasseromsbygg mot parkeringsplass skal utbedres.
Etablering av solcelleanlegg på kontorbygg og mediabygning i Sandnes
Kontorbygning: ca. 400 m2 fordelt på 4 felt, Mediabygning: ca 500 m2 fordelt på 4 felt.
Oppgradering av uteområde ved skole i Sokndal kommune
Prosjekt fra investeringsbudsjett 2023-2026.
Utskiftning av SD anlegg i kommunale bygg i Hjelmeland kommune
Prosjektet gjelder SD-anlegg på: Gumbygg Årdal, Vågahuset, Trodlatoppen og Nøtteskogen.
Oppgradering av pasientsignalanlegg ved sykehjem i Haugesund kommune
Fornying av pasientsignalanlegg ved fire sykehjem.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.