Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Rogaland fylke

Bjerkreim (1)
Bokn (0)
Eigersund (3)
Gjesdal (8)
Haugesund (5)
(1)
Karmøy (4)
Klepp (1)
Kvitsøy (3)
Lund (1)
Randaberg (1)
Sandnes (16)
Sauda (6)
Sokndal (1)
Sola (4)
Stavanger (24)
Strand (6)
Suldal (0)
Time (1)
Tysvær (2)
Utsira (0)
Ombygging av rådhus i Stavanger
BREEM-NOR Excellent.
Til- og ombygg av kommunehus og Rådhus i Klepp kommune
Klepp kommune skal rehabilitera eksisterande kommunehus på 6940m2 og bygge et nytt tilbygg på 1380m2 inkludert ein kyrkjesal som med plass til 500 personar.
Utvidelse av skole i Sandnes
Sandved skole skal utvides fra en B25 skole til en B28 skole, med plass til 784 elever.
Renovering av ungdomsskole i Husabø
Solenergi - El-Experten AS
Rehabilitering av næringsbygg i Sandnes
Det gamle egglageret i Sandnes skal transformeres til et moderne næringsbygg med fokus på miljø og bærekraft.
Rehabilitering av kontor og servering m.m. i Stavanger
St. Olavs gate 7-12. Planen er å forvandle bygget på 6.000 kvadratmeter til kontorer, spisesteder og åpne arealer. Ett av de to store glassatriene i kvartalet skal transformeres til et felles grønt rom: Oransjeriet. Rommet vil fungere som inngangsparti for kontorbrukere og utformes som en en innvendig park. Her vil det være fasiliteter som kjøkken, møterom og toaletter.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Ombygg eller tilbygg ungdomsskole i Jørpeland
Prosjekt fra Budsjett 2022 med økonomi- og handlingsplan 2022-2025.
Etablering av solenergianlegg på kommunale bygg med skråtak i Stavanger kommune
Sunde sykehjem, Slåtthaug sykehjem, Rosendal sykehjem, Haugåstunet sykehjem og Vågedalen sykehjem. Denne konkurransen gjelder takpanne skråtak som det er tenkt å bytte ut takstein med solcellekassetter med dummypanel for et helhetlig utseende på taket, samt skinnesystem utpå takpanner.
Totalrehabilitering og utvidelse av næringsbygg i Stavanger
Leietaker per i dag: Lapin vinbar. Gnr/bnr: 52/315, 52/316 og 52/317.
Energireduserende tiltak ved sykehjem i Haugesund
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Om- og tilbygg av næringsbygg i Stavanger
Gnr/bnr: 52/334 og 52/251. Prosjektet består av 1 nybygg og tre ombygg.
Ombygging til legesenter på Gausel i Stavanger
y planløsning består bl.a. av 6 legekontor, 3 behandlingsrom, møte/pauserom med kjøkken, laboratorium, garderober, toaletter m.m. Prosjektet innebærer riving av eksisterende vegger og himling, etablering av nye vegger og himling som tilfredsstiller krav for legekontor, nye elektriske anlegg, samt ombygging av ventilasjonsanlegg og utvidelse av sanitæranlegg for å imøtekomme ny planløsning.
Nybygg av personalbase og utvendig oppgradering av leiligheter i Haugesund kommune
Prosjektet innebærer etblering av en ny personalbase og oppgradering av 5 leiligheter, herunder fasader.
Innvendig vedlikehold av domkirke i Stavanger kommune
Entreprisen for interiørarbeidene omfatter liturgiske og andre møbler (stedsbygd og flyttbar), innvendige ramper, oppussing av eksisterende stoler mm.
Rehabilitering av barnehage i Gjesdal kommune
Rehabilitering av gammel avdeling på Bamsebo barnehage.
Oppgradering av fasade og vinduer på rådhus i Aksdal
Oppgradering av rådhuset i høve til etterisolering, utskifting av vindu.
Bruksendring av kontorbygg i Sandnes
Innvendig endring av bru, utvendige tilbygg: værskur mot vest og teknisk rom på nord-stre hjørne samt nye vinduer på nordside.
Rehabilitering av skolegård i Stavanger kommune
Rehabilitering av 4 delområder: Aktivitetsområde - skal etableres nytt lekeutstyr med fallunderlag av flis og kunstgress. Små trekonstruksjoner i form av benker og kanter skal bygges på sted. Lekeområde - område opprustes ved etablering av nye stier av treplanting og nytt utstyr. Eksisterende utstyr fjernes med unntatt av 2 elementer som opprustes. Området skal ha ulike typer av fallunderlag, som gummi, treflis og byggesand. Ballbinge opprustes ved etablering av nytt kunstgress - opsjon Sykkelparkering opprustes ved erstatning av sykkelutstyr - opsjon.
Rehabilitering av uteareal på Molkeholen barnehage i Stavanger kommune
Rehabilitering inkluderer omformulering av 2 lekeareal, etablering av en buskelabyrint og opprusting av sandkasse. Nye sykkelparkeringer skal etableres.
Etablering av nytt slokkeanlegg og fjerning av rømningsvei i museum i Sandnes
Det er bestemt å bytte ut det ca. 30år gamle tørre sprinkleranlegget med et nytt slokkeanlegg i museet Krossens Havremølle. Det skal derfor leveres et komplett vanntåkeanlegg i henhold til gjeldende lov og foreskrifter. I den forbindelsen skal dagens sprinklerrom utvides og en rømningsvei skal fjernes.
Diverse innvendige tiltak i Ålgård
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2022-2025.
Konsulenttjenester for tilstandsanalyser på bygg i Sola kommune
(1) tilstandsrapporter på bygg, som angitt i vedlegg (2) energimerking av samtlige bygg (3) en strategisk vedlikeholdsplan for samtlige bygg
Oppgradering av eksisterende skatepark i Stavanger kommune
Etablere flere skateelementer i eksisterende anlegg. Elementene skal være i betong. Sittekant i skråning og noe terrengtilpasning.
Oppussing/rehabilitering av kantinemøblene på Ullandhaug i Stavanger kommune
Oppdraget gjelder rehabilitering av ca. 100 stoler.
Rehabilitering av dusjer for skule i Sauda kommune
Modernisering av dusjeanlegg samt installering av "legionellaspyling".
Utskifting av luftbehandlingsaggregat for sykehus i Karmøy
Det skal leveres ett komplett luftbehandlingsaggregat med intern automatikk, som erstatter eksisterende aggregat i anlegg 360.080 en til en.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.