Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Rogaland fylke

Bjerkreim (3)
Bokn (0)
Eigersund (2)
Gjesdal (6)
Haugesund (4)
(0)
Karmøy (3)
Klepp (2)
Kvitsøy (1)
Lund (0)
Randaberg (3)
Sandnes (15)
Sauda (3)
Sokndal (4)
Sola (11)
Stavanger (26)
Strand (9)
Suldal (1)
Time (3)
Tysvær (7)
Utsira (0)
Til- og ombygg av kommunehus og kirke i Klepp kommune
Klepp kommune skal rehabilitera eksisterande kommunehus på 6940m2 og bygge et nytt tilbygg på 1380m2 inkludert ein kyrkjesal som med plass til 500 personar.
Ombygging av rådhus i Stavanger
BREEM-NOR Excellent.
Utvidelse av skole i Sandnes
Sandved skole skal utvides fra en B25 skole til en B28 skole, med plass til 784 elever.
Ombygg til kontor i Sandnes
Ombygg av Sandnes gamle rådhus.
Rehabilitering av Jugendbygget og toalettanlegg i Jugendmur på Nytorget i Stavanger kommune
Jugendbygget og toalettanlegg i Jugendmur på Nytorget skal renoveres. Det skal også gjøres en utredning på muligheten for å samlokalisere en ny bachelorutdanning i visuell kunst i regi av UiS, innenfor samme kvartal (BS1) som Jugendbygget.
Tilbygg av klubbhus i Stavanger
Adresse: Nesflåtveien/Langflåtveien.
Nye rettslokaler for Sør-Rogaland tingrett i Egersund
Lokalene må kunne inneholde en rettsal på ca. 80 m2, som har krav til større takhøyde, og 5 kontorplasser. Det totale arealbehovet vil være på om lag 400 - 600 m2.
Energireduserende tiltak ved sykehjem i Haugesund
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Ombygg til nærings- og kulturbygg i Gjesdal
Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Til- og ombygg av barnehage i Time kommune
Påbygg over vestfløy for utvide administrasjon i 2. etasje. Dagens administrasjonsfløy i 2. etasje for liten og må utvides med en brutto gulvflate på 96,7m2. Her er planlagt en ny fløy som forlengelse av eksisterende. Denne skal inneholde kontorer, pauserom og lager. Disse arealene skal fungere sammen med eksisterende og er knyttet til samme inngangsparti med trapperom og heis. Ombygging av Småbarnsavdelingen i 1. etasje og tilbygg av vognskur bygget. Eksisterende småbarnsavdelingen i østfløy skal bygg om for å flytte inngang på østside hvor det også skal lages et tilbygg. Samlet areal av ombygg i større eller mindre grad foregår i et område på ca. 120m2. I tillegg skal vognskur/soveplass for småbarn som er et sidebygg forlenges ca. 3,8m for å gi plass til et større areal for krybber. Et lett overbygg skal bygges mellom småbarnsavdelingen og vognskur bygget.
Utskifting av stoler ved kulturhus i Sandnes kommune
Eksisterende stoler i stor sal i Sandnes kulturhus skal skiftes ut: totalt 666 stoler.
Utskifting til ledlys i kulturhus i Aksdal
Utskifting til ledlys i: Ny gaardsal, Litlesal kinosal (inkludert trappelys), Vestibyle i alle 3 etasjer, administrativ del, kontor, tankeloft, musikkloft, diverse lager og teknisk rom.
Innvendig vedlikehold av domkirke i Stavanger kommune
Entreprisen for interiørarbeidene omfatter liturgiske og andre møbler (stedsbygd og flyttbar), innvendige ramper, oppussing av eksisterende stoler mm.
Totalrenovering og utvidelse av næringsbygg i Stavanger
Bruk: Eventuelt servering, butikk og annen service.
Totalrehabilitering og utvidelse av næringsbygg i Stavanger
Leietaker per i dag: Dagligvarebutikk.
Innvendig vedlikehold av domkirke i Stavanger kommune
Entreprisen for interiørarbeidene omfatter liturgiske og andre møbler (stedsbygd og flyttbar), innvendige ramper, oppussing av eksisterende stoler mm.
Oppgradering/rehabilitering av kirke i Time kommune
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Rehabilitering og utvidelse av uteområde ved barnehage i Stavanger kommune
Det skal demonteres eksisterende lekeapparat, rive kanter og sandbasseng. Montere ny lekesentral og huskestativ, utvide sandkasser og etablere nye kanter. Barnehagens uteområde skal utvides mot utbygging av Fargehusene og det skal settes opp nytt gjerde. Det planlegges etablering av sykkelparkering.
Etablering av innendørs smeltegrop på ishall i Haugesund kommune
Haugesund kommune skal etablere innendørs smeltegrop i Ishallen. I dag er smeltegropen utvendig. Den nye smeltegropen skal ha lokk som styres automatisk ved tømming. Smeltegropen i seg selv skal lages som vanntett betongkonstruksjon, med lokk av stål. Varmesløyfer i gulvet vil kun gå i reetablert del av dagens gulv, og ikke i vegger eller gulv i smeltegropen. Inkludert i oppdraget er rivnings- og betongarbeider, samt leveranser for stål, ventilasjon og varmetekniske fag. Elektrotekniske oppgaver vil utføres av rammeavtalepartner og vil skje parallelt med denne entreprisen.
Ombygg til pizzarestaurant i Stavanger
Ominredning av butikklokale til pizzaretaurant. Ny dør mellom 2 bygg og utgraving av kjeller.
Utbedring av uteområde ved skole i Gjesdal kommune
Det skal leveres og monteres femkantdisse, stort klatrestativ/kombinasjonsapparat for flere typer lek og nedgravde trampoliner.
Utskifting av vannrutsjebane ved badeanlegg i Tysvær kommune
Vannrutsjebanen har en lengde på ca. 50 meter med en fallhøyde på 5,5 meter. Banen skal ha tunnel på deler av strekket samt to svinger på ca. 360 grader.
Rehabilitering av tak på barneskole i Sauda
Rehabilitering av tak på eldste del.
Oppgradering av publikumsamfi i Teaterhallen i Rogaland
Opsjon for anskaffelse av tilsvarende til en 2re scene - Intimscenen. Leveransen skal inneholde en komplett tribuneløsning. Tribunene skal være enkle, men godt konstruert, og skal tilfredsstille alle typer oppsett for oppdragsgivers publikum. Systemet skal være enkelt i bruk, og kunne rigges opp og ned på kort tid. Oppdragsgivers egne, løse stoler er planlagt brukt på tribunene. Tribuneløsningen må dermed tilpasses disse.
Oppgradering av gymsal i Tau
Gymsal TUS er per i dag i risikoklasse 3 "skole bruk". For at lag & organisasjoner skal kunne bruke gymsalen på kveldstid må denne søkes bruksendret til risikoklasse 5 "forsamlingslokaler". Endringen vil utløse krav om blant annet fulldekkende brannalarm anlegg, nødlys anlegg samt oppgradering av eksisterende rømningsveier.
Maling av kirke i Tysvær
Byggetips. Planlagt prosjekt i 2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.