Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Haugesund

Energireduserende tiltak ved sykehjem i Haugesund
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Etablering av innendørs smeltegrop på ishall i Haugesund kommune
Haugesund kommune skal etablere innendørs smeltegrop i Ishallen. I dag er smeltegropen utvendig. Den nye smeltegropen skal ha lokk som styres automatisk ved tømming. Smeltegropen i seg selv skal lages som vanntett betongkonstruksjon, med lokk av stål. Varmesløyfer i gulvet vil kun gå i reetablert del av dagens gulv, og ikke i vegger eller gulv i smeltegropen. Inkludert i oppdraget er rivnings- og betongarbeider, samt leveranser for stål, ventilasjon og varmetekniske fag. Elektrotekniske oppgaver vil utføres av rammeavtalepartner og vil skje parallelt med denne entreprisen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.