Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Strand

Oppgradering av gymsal i Tau
Gymsal TUS er per i dag i risikoklasse 3 "skole bruk". For at lag & organisasjoner skal kunne bruke gymsalen på kveldstid må denne søkes bruksendret til risikoklasse 5 "forsamlingslokaler". Endringen vil utløse krav om blant annet fulldekkende brannalarm anlegg, nødlys anlegg samt oppgradering av eksisterende rømningsveier.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.