Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Stavanger

Ombygging av rådhus i Stavanger
BREEM-NOR Excellent.
Rehabilitering av Jugendbygget og toalettanlegg i Jugendmur på Nytorget i Stavanger kommune
Jugendbygget og toalettanlegg i Jugendmur på Nytorget skal renoveres. Det skal også gjøres en utredning på muligheten for å samlokalisere en ny bachelorutdanning i visuell kunst i regi av UiS, innenfor samme kvartal (BS1) som Jugendbygget.
Tilbygg av klubbhus i Stavanger
Adresse: Nesflåtveien/Langflåtveien.
Innvendig vedlikehold av domkirke i Stavanger kommune
Entreprisen for interiørarbeidene omfatter liturgiske og andre møbler (stedsbygd og flyttbar), innvendige ramper, oppussing av eksisterende stoler mm.
Totalrenovering og utvidelse av næringsbygg i Stavanger
Bruk: Eventuelt servering, butikk og annen service.
Totalrehabilitering og utvidelse av næringsbygg i Stavanger
Leietaker per i dag: Dagligvarebutikk.
Innvendig vedlikehold av domkirke i Stavanger kommune
Entreprisen for interiørarbeidene omfatter liturgiske og andre møbler (stedsbygd og flyttbar), innvendige ramper, oppussing av eksisterende stoler mm.
Rehabilitering og utvidelse av uteområde ved barnehage i Stavanger kommune
Det skal demonteres eksisterende lekeapparat, rive kanter og sandbasseng. Montere ny lekesentral og huskestativ, utvide sandkasser og etablere nye kanter. Barnehagens uteområde skal utvides mot utbygging av Fargehusene og det skal settes opp nytt gjerde. Det planlegges etablering av sykkelparkering.
Ombygg til pizzarestaurant i Stavanger
Ominredning av butikklokale til pizzaretaurant. Ny dør mellom 2 bygg og utgraving av kjeller.
Oppgradering av publikumsamfi i Teaterhallen i Rogaland
Opsjon for anskaffelse av tilsvarende til en 2re scene - Intimscenen. Leveransen skal inneholde en komplett tribuneløsning. Tribunene skal være enkle, men godt konstruert, og skal tilfredsstille alle typer oppsett for oppdragsgivers publikum. Systemet skal være enkelt i bruk, og kunne rigges opp og ned på kort tid. Oppdragsgivers egne, løse stoler er planlagt brukt på tribunene. Tribuneløsningen må dermed tilpasses disse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.