Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Stavanger

Om- eller nybygg av kontor/næringslokaler i Stavanger
Usikkert hvis det blir ombygging eller nybygg. Nybygg; 5-6 etasjer med næringslokaler mot gateplan.
Rehabilitering av kontor og servering m.m. i Stavanger
St. Olavs gate 7-12. Planen er å forvandle bygget på 6.000 kvadratmeter til kontorer, spisesteder og åpne arealer. Ett av de to store glassatriene i kvartalet skal transformeres til et felles grønt rom: Oransjeriet. Rommet vil fungere som inngangsparti for kontorbrukere og utformes som en en innvendig park. Her vil det være fasiliteter som kjøkken, møterom og toaletter.
Etablering av solenergianlegg på kommunale bygg med flatt tak i Stavanger kommune
Det skal etableres solenergianlegg på tak på 6stk bygg (Blidensol sykehjem, Eiganes skole, Kristianslyst ungdomsskole, Stokka sykehjem, Sølvberget kulturhus, Søra Bråde bofelleskap).
Totalrehabilitering og utvidelse av næringsbygg i Stavanger
Leietaker per i dag: Lapin vinbar. Gnr/bnr: 52/315, 52/316 og 52/317.
Ombygg til smarthotell i Hafrsfjord
Ombygg av næringslokaler i 2. etasje til smarthotell med 23 hotellrom.
Om- og tilbygg av næringsbygg i Stavanger
Gnr/bnr: 52/334 og 52/251. Prosjektet består av 1 nybygg og tre ombygg.
Etablering av nytt helhetlig og oversiktlig brannkonsept for Kjølv Egelands hus på Campus UiS i Stavanger kommune
Utskifting av dører, vinduer, brannskiller, lukking av brannavvik, utskifting av eks. ledesystem mm. Etablering av nytt sprinkleranlegg.
Rehabilitering av skolegård i Stavanger kommune
Rehabilitering av 4 delområder: Aktivitetsområde - skal etableres nytt lekeutstyr med fallunderlag av flis og kunstgress. Små trekonstruksjoner i form av benker og kanter skal bygges på sted. Lekeområde - område opprustes ved etablering av nye stier av treplanting og nytt utstyr. Eksisterende utstyr fjernes med unntatt av 2 elementer som opprustes. Området skal ha ulike typer av fallunderlag, som gummi, treflis og byggesand. Ballbinge opprustes ved etablering av nytt kunstgress - opsjon Sykkelparkering opprustes ved erstatning av sykkelutstyr - opsjon.
Rehabilitering av uteareal på Molkeholen barnehage i Stavanger kommune
Rehabilitering inkluderer omformulering av 2 lekeareal, etablering av en buskelabyrint og opprusting av sandkasse. Nye sykkelparkeringer skal etableres.
Oppussing/rehabilitering av kantinemøblene på Ullandhaug i Stavanger kommune
Oppdraget gjelder rehabilitering av ca. 100 stoler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.