Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Nordland fylke

Alstahaug (4)
Andøy (3)
Beiarn (1)
Bindal (1)
Bodø (16)
Brønnøy (2)
(4)
Dønna (2)
Evenes (4)
Fauske (2)
Flakstad (1)
Grane (1)
Hadsel (5)
Hamarøy (1)
Hemnes (0)
Herøy (0)
Leirfjord (1)
Lurøy (1)
Lødingen (0)
Meløy (1)
Moskenes (1)
Narvik (14)
Nesna (1)
Rana (2)
Rødøy (2)
Røst (0)
Saltdal (6)
Sortland (6)
Steigen (4)
Sømna (1)
Sørfold (2)
Træna (1)
Værøy (0)
Vefsn (7)
Vega (0)
Vevelstad (0)
Vågan (3)
Øksnes (8)
Nybygg av sykehus og helikopterplattform på Furumoen i Narvik
Sykehusbygg HF inngår i prosjektorganisasjonen med kompetanse- og kapasitets-støtte til prosjekteier. Gnr/bnr: 38/1, 38/115 og 38/187 Energiklasse A og passivhus-standard.
Nybygg av stadion i Bodø
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny Bodø storstue. Storstuen skal erstatte Aspmyra stadion, med mer effektive løsninger innen areal og energi, samt ha økt tilskuerkapasitet på inntil 10 000 på tribuneanlegget for fotballbanen. Stadion skal være i henhold til krav satt av FIFA og UEFA. Det nye stadionet skal bli en ny «Storstue» i Bodø hvor det skal legges til rette for bærekraft innen alle de 3 segmentene; sosialt, økonomisk og klima/energi. Arealene skal inkludere flere andre aktører som Idrettsgymnas, håndballhall, ishockey, løpebane, turnhall, sportsbutikk, treningssenter, lekeland, barnehage, omsorgsboliger (tjenesteyting), kontorer, møte- og konferanserom, urbant landbruk, bryggeri og servering (restaurant, Food Court, kantinedrift, catering etc.). Storstua skal ha mulighet til å gjennomføre europacup-kamper i fotball, konserter, e-sport arrangementer, messer, kongresser etc. Næringsformål og økonomisk bærekraft skal stå i like sterkt fokus om sosial bærekraft og energi/klimatiltak. Mål om å sertifisere planen til 95 % oppnåelse som Outstanding» i Breeam Communities. Planområdet omfatter disse eiendommene g/bnr.: 38/3, 310, 253, 339, 765, 143/2, 4, 145/91, 92, 93, 97. Størrelse: ca. 94 dekar.
Nybygg av temapark ved Storvågan i Vågan kommune
Etappe 1 omfatter nybygget «Otolitten» og nærmeste uteområder, totalt 385 millioner kroner. Etappe 2 omfatter videreutvikling av eksisterende Lofotmuseet, Lofotakvariet og Galleri Espolin, videreutvikling av uteområder og infrastruktur, totalt 198 millioner kroner. Finansieringsplanen omfatter tilskudd til investering, tilførsel av eiendommer, låneopptak samt bidrag fra private partnere.
Ny- og ombygg av universitet i Bodø
Passivhus. Et nybygg for fakultet for biovitenskap og akvakultur og ombygging for fakultet for sykepleie og helsevitenskap.
Nybygg av hotell på Rønvikfjellet i Bodø kommune
Wood Hotel i Bodø skal tre inn i den kommende hotellkjeden Strawberry, i dag kjent som Nordic Choice. Ca. 145 hotellrom og 30 hotelleiligheter. I åttende og øverste etasje blir det gym, sauna og velværeavdeling med takterrasse og utendørsbasseng. Hunterdouglas levererar solavskærmning. Part AB Badekabiner, Noracon AS Fasadevasksystem
Nybygg av idrettshall på Kippermoen i Vefsn
Gnr/bnr: 103/1429 og 103/5.
Etablering av forretning, tjenesteyting, bolig, kontor, hotell mm i Bodø
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av forretning, tjenesteyting, bolig, kontor, hotell/overnatting og bevertning, med tilhørende parkering. Planen innebærer ombygg/påbygg av eksisterende bygning i Moloveien 12, samt nybygg på tomten mellom Moloveien 12 og Thon hotellet (gnr. 138 bnr. 2279 og 4191). Opptil 50 leiligheter.
Nybygg av skole i Mosjøen, byggetrinn 2
Idrettsbygget rives før byggestart, mens skolebygget skal være i bruk fram til ny skole står ferdig.
Nybygg av sykehjem i Sortland kommune
Tidligere prosjektnavn Lamarka sykehjem.
Riving og nybygg av behandlingssenter for unge i Bodø
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av et behandlingssenter for unge med tilhørende utearealer, atkomst og parkering. Bygget vil oppføres i 1-2 etasjer med et bruksareal på ca. 1300 m2. Utearealene vil opparbeides som hage med vegetasjon. Eksisterende bebyggelse skal rives. Planforslaget omfatter også oppgradering av gang- og sykkelveien.
Nybygg av hotell m.m i Træna kommune
Hotellet vil få 38 rom, restaurant, bar, foajé/lounge, møterom, kontorer, co-working og konferansefasiliteter. Det skal også bygges badstue med utendørsbad, og et naust med rom for sjøaktiviteter. Hele anlegget er på cirka 2.700 kvadratmeter. 
Nybygg av hytteområde med infrastruktur i Mosjøen
Ca. 100 daa. 40 tomter. Tomtene selges til private samt større utbyggere.
Nybygg av landskapshotell i Vesterålen
Hensikten med reguleringen er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger, Landskapshotell med utleieenheter og lagerbygg/servicebygg ved kysten, samt naust/servicebygg ved småbåthavn. Området befinner seg mellom Dingelvika og Mårsundvågen.
Tilbygg av barneskole, utskifting av ventilasjonsanlegg og riving av paviljong i Saltdal kommune
Riving av paviljongen ved Rognan barneskole og oppføring av ny skoledel, som erstatning for paviljongen. I tillegg skal investeringen dekke utbedringer av 76-bygget, hovedsaklig installasjon av ventilasjonsanlegg og styring.
Nybygg av rorbuer mm i Lurøy
Gnr/bnr 47/10, 41, 101, 36, 79, 92 m fl, samt 54/1. Planområdet er på ca 70 da. Detaljreguleringsplanen skal inneholde et næringsområde bestående av rorbuer for utleie og salg, båtutleie, havneanlegg, småbåtanlegg, bølgebryter (evt. molo) og annen tjeneste og næringsbyggelse.
Nybygg av fritidsboliger i Bodø, trinn 2
Gnr/bnr 202/4, 8, 9 og deler av 202/4. BTA ca 200 mål, oppdelt i flere trin.
Nybygg av hytter i Vesterålen
Hensikten med reguleringen er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger, Landskapshotell med utleieenheter og lagerbygg/servicebygg ved kysten, samt naust/servicebygg ved småbåthavn. Området befinner seg mellom Dingelvika og Mårsundvågen.
Nybygg av bilforretning i Evenes
Evenes Airport City. Porter/lasteramper: ASSA ABLOY Entrance Systems Norway AS - Ronny Engan (ronny.engan@assabloy.com / 474 84 426)
Ombygg av restaurant, grillbar og bakeri m.m. i Narvik sentrum
Per i dag huser Torvhallen en restaurant, et utsalg av fersk sjømat, og i et sidebygg en grillbar. Myklevold bakeri skal etablere bakeri, konditori og servering i de ledige arealene i bygget. Som en del av prosjektet skal det også etableres en vinterhage i front av bygget. Virksomhet er planlagt bygd over 2 etasjer, hvor andre etasje skal bygges i form av mesanin. Fasadene på bygget er vernet, og det ligger stor verdi i å beholde og videreføre det arkitektoniske uttrykket. Alle vinduer og dører i fasaden mot Kongensgate skal byttes ut med nye, også der det er aktører i dag. Vinterhagen skal være en frittstående flyttbar konstruksjon som ikke forankret i fasaden.
Utvidelse av kontorslokaler i Andøy
Gnr/bnr: Gnr/bnr: 21/118, 21/22, 21/35, 0/0, 21/33 og 63/1.
Nybygg av hytter, friluftsområde og småbåthavn i Brønnøysund
Brønnøy kommune er forslagsstiller for planen, kommunen eier 114 dekar av planområdet og resten av området eies av 5 private grunneiere. Planområdet består av gnr. 109, bnr. 4, 8, 15, 29, og 32.
Nybygg av campingplass, uthus/naust/badehus, småbåtanlegg mm i Alstahaug
Planområdet som ønskes regulert ligger som en del av Risåsan på øya Blomsøy, i Alstahaug kommune, og omfatter gbnr 19/99. Hele planområdet dekker et areal på ca. 119,6 daa inkludert areal i sjø. Planområdet benyttes i dag i hovedsak til beitemark, og omsluttes av naturmark, fylkesveg, beitemark, åkrer og hav. Forslagsstiller ønsker hovedsakelig å regulere planområdet til formålene campingplass, uthus/naust/badehus, LNFR, småbåtanlegg i sjø og vassdrag, bruk og vern av sjø og vassdrag m.m. Opptil ca 30 campingplasser.
Ombygg av Korttidsenhet RUS og Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser i Rønvik/Mellomåsen i Bodø
mbygging av Korttidsenhet RUS (KER) og Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser» (SPIS) i Rønvik/Mellomåsen.Helse Nord og Nordlandssykehuset har besluttet at det skal etablerers rusakutt sammen med Korttidsenhet RUS (KER). For å muliggjøre dette må «Regional enhet for psykose og Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser» (SPIS) og «Korttidsenhet RUS» «bytte» plass.
Renovering av glassfasade på sykehus i Bodø
Total renovering av glassfasaden i sin helhet fra 1. til 4. etasje.
Påbygg og oppgradering av kontorbygg i Hadsel
Påbygg av 1. etasje, rehabilitering av fasade og innredning av 1200 m2 kontor samt installering av ny heis. Riving av gamle ambulansestasjonen og det blå bygget, for å gjøre plass til ca. 100 parkeringsplasser.
Etablering av nye lokaler til Nordlab i Bodø kommune
NordLab er et øvings- og treningssenter med et bredt faglig nedslagsfelt innen sikkerhet, beredskap og kriseledelse. Det ønskes nå arealøkning til Nordlab gjennom en ombygging av tilleggsareal. Lokalene etableres i et eksisterende bygg over 5 plan inkludert kjelleretasje. Det er deler av kjeller og 1. etg som skal ombygges.
Tilbygg av driftsavdeling i Øksnes kommune
Dagens bygg for driftsavdelingen tilfredsstiller ikke kravene ved at det ikke er egne garderober og toaletter for kvinner. Videre er det behov for flere kontorer, samt lager til rør, rørdeler, grus og asfalt.
Elinstallasjoner i rådhuset i Leknes
Ny hovedtavle, nye etasjefordelere, ny UPS, nytt nødstrømsaggregat mm
Innvendige vedlikehold av kontor og garderobe i Narvik
I U1 skal det etableres garderober med tilhørende toaletter og dusjrom. I plan 5 skal det etableres moderne kontorlokaler med soner for multirom, åpent landskap, telefonrom, sosialdel og kjøkken/oppholdssoner.
Oppgradering av ventilasjon mm for kommunehus i Dønna
Fra økonomiplan 2022-2025. Ventilasjon, branntekniske mangler, adgangskontroll og kontorer teknisk /landbruk.
Konsulenttjenester/planleggere til prosjekteringsgruppe for utvikling av helse- og omsorgstjenester på Ytteren i Rana kommune
Kommunen har i dag 4 sykehjem, 3 bosenter og 7 omsorgsboliger (sistnevnte i hovedsak eid av eldres borettslag). I strategien legges det opp til at økte antall plasser i sykehjem og ulike kommunale boalternativer fortrinnsvis skal utvikles ved og i nærheten av eksisterende sykehjem heller enn å bygge nytt et femte sted. Det er også et ønske om å eventuelt avvikle det ene av dagens sykehjem og heller bygge opp flere plasser i, ved og omkring de resterende tre sykehjemmene. I denne forbindelse er det gjort et forarbeid for å finne ulike mulige scenarier for ny tenkning knyttet til ett av områdene kommunen har tjenester på i dag. Her er det sykehjem, bosenter, dagsenter, omsorgsbolig, krisesenter, sentralkjøkken og ungdomsklubb, hvorav deler av bygningsmassen kan gjenbrukes mens andre deler holder lav standard. Kommunen eier tomtegrunn i området og har sett på hvordan området kan utvikles for framtidige helse- og omsorgstjenester (som imøtekommer behovet) samtidig som samfunnet forøvrig inviteres inn i området med aktiviteter og tilbud; aldersvennlig samfunnsutvikling.
Vedlikehold på tak og tårn på kirke i Alstahaug kommune
Taktekking, kobbertekking på tårn og takrenner med nedløp.
Etablering av aktivitetspark i Fauske
Fornyelse av eksisterende elektriske anlegg (flomlys).
Nybygg av kontor og lager i Hadsel
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for næringstomter innenfor den østlige delen av Børøya industriområde. Planområdet utgjør ca. 28,6 daa. Knutsen & Ramsevik eiendom AS ønsker vel 1,5 daa, Aqua pumpeteknikk ca. 1 daa og Hadsel kommunes uteetat ønsker ca. 4 daa. Resten av arealet inndeles i tomter for småindustri og håndverksbedrifter som skal selges av kommunen. I tillegg blir her innregulert nødvendige veisystemer.
Etablering av skatepark på Skansenøyra ved Rognan sentrum i Saltdal kommune
Tiltaket består i å bygge en skate - og rullepark i Rognan-området. Prosjektet er tenkt lokalisert til Skansenøyra friluftsområde som i dag har flere ulike tilbud/fasiliteter (tuftepark, frisbeegolf, strandvolley, petanque og vannsport).
Oppgradering av kjøkken i sykehjem i Kabelvåg
Oppgradering av kjøkken bogruppene - Marithaugen sykehjem. Justert for endret omfang. 2 kjøkken årlig.
Rehabilitering av skole og gymsal i Bodø
Prosjektet omfatter i hovedsak alle arbeider i tilknytning til: Utvidelse med ny klasseromsfløy i tilknytning til Kjerringøy Skole. Implementring av 80/60°C anlegg inn mot lavtemeraturanlegg med veksler. Ny romstyring radiatoranlegg eks bygg. El-arbeider i fbm ombygging eks bygg.
ENØK-tiltak ved bo- og behandlingssenter i Straumsjøen
Utskifting av vinduer, isolering, fasadeplater og sprinkleranlegg med mer.
Innvendig oppgradering av sykehjem i Rana kommune
Rana kommune har behov for å oppgradere/ pusse opp Gruben sykehjem, nærmere avgrenset til følgende omfang:15 stk. pasientrom 8 stk. pasient-toalett/bad, hovedkjøkken i etasje 1 og 2lite kjøkken i etasje 2hovedbad i etasje 2 ombygging av vaktrom i etasje 2.
Etablering av kunstgressbane i Rødøy kommune
Leverandør av kunstgress: Scantuft AS - Øyvind Sletner
Utskifting av heis og løfteplattform ved videregående skole i Bodø kommune
Utskifting av heis i bygg D og utskifting av løfteplattform i bygg G/H på Bodø VGS. Det skal benyttes eksisterende heissjakt.
Rehabilitering av tekniske anlegg i idrettshall i Andøy kommune
Utskifting av eksisterende ventilasjonsaggregat som betjener Idrettshall, garderober og aggregat til kommunestyresalen – samt renovering av underfordelinger elektro og tilførsler til disse.
Universell tilpasning/utforming av videregående skole i Sortland kommune
Tilpasninger av bygg E og AB til universell utforming på Sortland videregående skole, studiested Kleiva. Det skal etablere et HCWC under mesaninen i elevstuen i bygg E. Ramper til byga A og E skal skiftes ut med nye. Det skal etableres egen passasje til eksisterende HCWC i bygg A.
Oppgradering av kjøkken, kontor, møterom, ventilasjonsanlegg og teknisk rom for barne- og ungdomsskole i Bodø kommune
Skolekjøkkenet skal renoveres og ominnredes, i tillegg nytt møterom og to kontorer i plan 1 og nytt teknisk rom i plan U. Bygningsarbeidene består i hovedsak av ominnredning i plan 1, riving og etablering av nye innvendige vegger, ny innredning i skolekjøkkenet, nytt teknisk rom, ny HCWC, nytt vaskerom, gulv og himlingsarbeider, samt overflatebehandling, ny utvendig rampe og hjelpearbeider for de tekniske fag. De tekniske fag omfatter nytt ventilasjonsanlegg i begge plan, sanitær og varmeanlegg i plan 1, og nytt elektrisk anlegg, inkl. IKT, brann og nødlys.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.