Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Rana

Nybygg av barnehage i Mo i Rana
Barnehage for 40 barn.
Ombygging areal til ny simuleringsavdeling på universitet i Rana kommune
Det skal etableres en enhet for simulering i sykepleie- og helsefag. Derfor har oppdragsgiver behov for ombygging av deler av 1. etasje, campus Helgeland.
Oppgradering av ventilasjonsanlegg i sykehus i Rana kommune
Luftbehandlingsaggregat Østfløy og Nordfløy.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.