Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Sortland

Nybygg av sykehjem i Sortland kommune
Tidligere prosjektnavn Lamarka sykehjem.
Oppgradering av basseng ved skole i Sortland
Inngang, garderobe og basseng skal universelt utformes.
Konsulenttjenester for gjennomføring av byggesaksbehandling fra mottakskontroll til ferdig behandlet sak i Sortland kommune
Konsulenten skal gjennomføre byggesaksbehandling fra mottakskontroll til ferdig behandlet sak. Oppdragsgiver anslår at det er saker av ulik vanskelighetsgrad og at noen vil ha mangler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.