Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Narvik

Nybygg av hotell inntil alpinanlegg i Narvik
Hotellet eies av blant annet Nordicgruppen. Narvikfjellet AS skal drifte hotellet.
Ombygg av restaurant, grillbar og bakeri m.m. i Narvik sentrum
Per i dag huser Torvhallen en restaurant, et utsalg av fersk sjømat, og i et sidebygg en grillbar. Myklevold bakeri skal etablere bakeri, konditori og servering i de ledige arealene i bygget. Som en del av prosjektet skal det også etableres en vinterhage i front av bygget. Virksomhet er planlagt bygd over 2 etasjer, hvor andre etasje skal bygges i form av mesanin. Fasadene på bygget er vernet, og det ligger stor verdi i å beholde og videreføre det arkitektoniske uttrykket. Alle vinduer og dører i fasaden mot Kongensgate skal byttes ut med nye, også der det er aktører i dag. Vinterhagen skal være en frittstående flyttbar konstruksjon som ikke forankret i fasaden.
Utvidelse av areal for utstilling (Krigsmuseet) i Narvik kommune
Det skal etableres ny dør (brannskille mellom parkeringsanlegget i Parkhallen og Narviksenteret, samt bygges ny vegg mellom nytt areal og ny del av utstilling til Narviksenteret. Påstøp på gulv, behandling av vegger, litt arbeid med elektro, sprinkler og ventilasjon samt etablere rampe mellom ny og gammel del.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.