Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Rogaland fylke

Bjerkreim (1)
Bokn (0)
Eigersund (3)
Gjesdal (1)
Haugesund (1)
(0)
Karmøy (2)
Klepp (0)
Kvitsøy (0)
Lund (0)
Randaberg (0)
Sandnes (7)
Sauda (1)
Sokndal (0)
Sola (0)
Stavanger (1)
Strand (0)
Suldal (0)
Time (2)
Tysvær (0)
Utsira (0)
Etablering av kraftintensiv næringsvirksomhet på Undheim i Time
Datalagring/datasenter og batteriproduksjon. GNR/BNR: 46/18, 46/47 og 46/216.
Nybygg av næringsbygg i Vagle
Infrastruktur opparbeides på separat prosjekt.
Utvidelse av produksjonsanlegg på Bryne
2 nye produksjonshaller og 1 logistikkbygg på tilsammen 7.600 m2, uteområde ca. 25.000 m2.
Utvidelse av havne og næringsområder i Egersund
Omtrent 640 daa, hvorav omtrent 400 daa ligger på land. Områdesreguleringen legger tilrette for å kunne etablere omlag 100 000 m2 med nye næringsbygg.
Nybygg av landbasert smolt/postsmoltanlegg i Sauda
Sauda Aqua AS søker om konsesjon for nyetablering av anlegg i Sauda i Sauda kommune i Rogaland for en årsproduksjon på 15.000 tonn. Det søkes om tillatelse til oppdrett av inntil 30 millioner smolt/postsmolt opp mot 1,5 kg, innenfor rammen på 15.000 tonn. Med en antatt biologisk for faktor på 1 i smolt-/postsmoltanlegget vil det medgå 15.000 tonn får årlig. Maksimal stående biomasse vil være inntil 3. 760 tonn i anlegget og vil inntreffe hver 8-9 uke. Produksjonsplanen legger opptil 6 innsett a 5 millioner smolt i året, og levering av 6 millioner 265 gr. fisk, 6 millioner 650 gr. fisk og knappe 18. millioner 730gr. fisk per år. Dette vil kunne endre seg ut fra hva markedet etterspør, og anlegget ønsker a kunne produsere alle slags fiskestørrelser innenfor de oppgitte rammene pa 200 - 1500 gram individstørrelse, 30 millioner fisk levert og 15.000 tonn utforet.
Nybygg av næringsbygg i Hommersåk
Gnr/bnr: 101/1060 og 101/501. Planområde: 1,8 daa.
Nybygg av lager i Sandnes
Gnr/bnr: 111/978 og 111/977.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.