Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Sauda

Utvidelse av existerende industriområde på Birkeland i Sauda
Birkeland industriområde II på deler av 45/1,4, 44/13 og 45/75

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.