Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Sandnes

Nybygg av næringsbygg i Vagle
Infrastruktur opparbeides på separat prosjekt.
Nybygg av næringsbygg i Hommersåk
Gnr/bnr: 101/1060 og 101/501. Planområde: 1,8 daa.
Nybygg av lager i Sandnes
Gnr/bnr: 111/978 og 111/977.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.