Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Stavanger

Nybygg av industribygg knyttet till havbruk på Talgje i Stavanger
Gnr/bnr: 43/1, del av 43/2, 43/55, 43/58 og 43/66.
Montering av vannrensesystem i nytt universitetssykehus på Ullandhaug i Stavanger
Levering og montering av et komplett vannrensesystem for forbehandling av vann til vannbehandlingssystemet til E-bygget. Det skal leveres og monteres 3 komplette RO vannbehandlingssystem for produksjon av RO-vann.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.