Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Rogaland fylke

Bjerkreim (0)
Bokn (0)
Eigersund (4)
Gjesdal (1)
Haugesund (0)
(1)
Karmøy (0)
Klepp (0)
Kvitsøy (0)
Lund (0)
Randaberg (0)
Sandnes (0)
Sauda (1)
Sokndal (2)
Sola (2)
Stavanger (2)
Strand (0)
Suldal (0)
Time (1)
Tysvær (1)
Utsira (0)
Tilbygg av sykehjem på Judaberg i Stavanger
20 plasser. Personløfter: Guldmann Norge. Rekkverk: Trappeteknikk AS. Solavskjerming: Espenes AS. Aluminiumsdører: Time Aluminium AS. Brannalarm: Eltek. Lås & beslag: Låsesenteret. Nødlys: Nordtek.
Ombygg til boliger tilpasset eldre brukere i Egersund
Planområdet omfatter i sin helhet eiendommene gnr/bnr. 13/142, 13/241, 13/2640 og 13/2086 samt en mindre del av eiendommene gnr/bnr. 13/2412 og 13/67. Foreslått planområde er på ca. 3,5 daa.
Rammeavtale for oppgradering av kommunale utleieboliger i Sokndal kommune
Oppdragsgiver har en stor mengde med utleieboliger. Av disse er det flere som trenger totalrenovering, noen trenger en god del renovering og noen trenger mindre renovering/ vedlikehold. Ca 3-4 boliger pr år. 4-5 boenheter vil også trenge noe renovering og vedlikehold pr år. Hovedmengden av renoveringen vil være innadørs arbeid.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.