Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Rogaland fylke

Bjerkreim (0)
Bokn (0)
Eigersund (1)
Gjesdal (0)
Haugesund (0)
(2)
Karmøy (0)
Klepp (0)
Kvitsøy (0)
Lund (1)
Randaberg (0)
Sandnes (3)
Sauda (0)
Sokndal (0)
Sola (0)
Stavanger (5)
Strand (2)
Suldal (0)
Time (0)
Tysvær (0)
Utsira (1)
Ombygg til boliger tilpasset eldre brukere i Egersund
Planområdet omfatter i sin helhet eiendommene gnr/bnr. 13/142, 13/241, 13/2640 og 13/2086 samt en mindre del av eiendommene gnr/bnr. 13/2412 og 13/67. Foreslått planområde er på ca. 3,5 daa.
Ombygg av omsorgsboliger i Stavanger
Lokalene til Lagård dag og natt samt L47 er i dårlig forfatning og lite egnet til dagens bruk. Lagård dag og natt er et kommunalt tilbud om midlertidig bolig til personer med rusproblemer. L47 er samlokaliserte boliger til personer over 18 år som har behov for kartlegging av boevnen og/eller tjenestebehovet før de flytter til egen bolig. Bygget har en god plassering nært sentrum, men det er i svært dårlig forfatning.
Ombygg til leiligheter i Sandnes
Ombygg fra tomannsbolig til fire små leiligheter som er tilpasset bebovene for bruker innen rus psykiatri.
Ombygg til omsorgsboliger i Utsira
Ombygg av 4 rom til omsorgsboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.