Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Haugesund

Ombygging/rehabilitering av boliger og naust i Haugesund
Planer om restaurering av verneverdige bygninger. Haugesunds eneste gjenværende sjøtun.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.