Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Sauda

Etablering av solceller på bygg i Sauda
Torsveien 84 og Bøvegen 3 og 5.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.