Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Stavanger

Tilbygg og rehabilitering av eksisterende masse i Stavanger kommune
To tilbygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.
Ombygging av modulbygg til flyktningboliger på Bekkefaret i Stavanger kommune
Konkurransen gjelder 1 bygning (bygning F), og estimeres til 8 mill., med opsjon på 5 bygg til.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.