Aktuelle nybygg av boliger i Agder fylke

Nybygg av bydel i Kristiansand, trinn 4 m.fl.
Kanalbyen bygges ut i 6-7 trinn. Kristiansand Havn og J B Ugland Holding eier 50 % hver av prosjektet.
Nybygg av leilighetsbygg, rekkehus og næring i Arendal
47.000 m2. Ca. 550 enheter. Planområdet er på ca. 121,1 daa, og omfatter gnr./bnr. 205/28, 205/63, 205/72, 205/69, 205/64, 205/65, 205/597, 205/762, 205/10, 600/409 på Pusnes.
Nybygg av leiligheter og rekkehus ved Sørlandsparken i Kristiansand
300 boliger totalt, fordelt på 15 tun. Utbygging i minimum 6 år.
Nybygg av boliger på Tangen i Arendal
ca 220 boliger. 2-7 etasjer.
Nybygg av boliger, kontorbygg og næring i Lillesand
150-200 boliger. Trinnvis utbygging, fordeling ikke fastsatt.
Nybygg av boliger og næring i Vågsbygd, Kristiansand
Gnr/bnr 13/104, 116, 136, 167, 172, 173, 261, 635, 703, 788, 789, 856, 863 1191, 1249, 1255, 1501, 1576, og 299/104. 4-6 etasjer.
Nybygg av forretning, kontor og boliger m.m. i Kristiansand
Påbygg av 90-140 stk boliger på eksisterende næringsbygg.
Nybygg av boligområde i Sandnesheia, Mandal
B8= 19 stk eneboligtomter, 6 stk 2-mannsboliger og 5 stk kjedet eneboliger. B9/B11= 14 stk firemannsboliger, 8 stk tomannsboliger og 59 stk eneboliger.
Nybygg av boligområde i Søgne
Totalt 102 boenheter fordelt på ulike typer av boliger med hovedvekt på eneboliger. 140-350 m2 per bolig. Gnr/bnr: 429/7 mfl. Planområdet er på ca 135.000 m2.
Nybygg av boliger i Vennesla
Mellom Veråsvegen og Igletjønn i Vennesla kommune.
Nybygg av leiligheter i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen B11 A & B- Fase 3. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Nybygg av bolig- og forretningsbygg i Vennesla
Felt BS12. Coop-butikk i første etasje.
Nybygg av boligområde garasje/lager i Tvedestrand
Planen innebærer at det reguleres for inntil 50 nye boenheter, samt 4 områder for garasjer/lager med størrelse på opp til 1000 m2.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
Prosjektet organiseres som et borettslag i Sørlandet Boligbyggelag (SBBL). Gnr/bnr: 33/419, 495, 23, 269, 33, 173 og 159. Ohmia leverer ladeinfrastruktur til hele parkeringsbygget. Alle parkeringsplasser får uttak for lading.
Nybygg av fritidsleiligheter/utleieenheter samt skianlegg med servering m.m på Hovden i Bykle
Etablering av fritidsleiligheter og utleieenheter, nedfarter og skitrekk, aktivitetshall og servering, samt atkomst parkering og tilførende funksjoner.
Nybygg av blokkbygg og rekkehus på Dvergsnes
40 leiligheter og 5 rekkehus i felt B24. Total utbygging er 5 blokkbygg og 15 rekkehus.
Nybygg av leilighetsbygg og rekkehus i Arendal
Totalt kan det bygges ut 54 boenheter i området. Blir delt inn i to deler. En del tomter blir bygd ut av oppdragsgiver. Foreløpig uklart antall tomter. Byggeklare tomter.
Nybygg av boliger i Vennesla
Planlegger ca 80-100 boenheter. Planområdet er på ca 300 daa.
Nybygg av boligområde i Grimstad
Totalt kan det til sammen for alle delområder bli aktuelt at bygge opptil 42 boenheter fordelt på: BKS og BKS3 (inntil 24 boenheter), BKS4 (6 boenheter, boliger med tjenestetilbud), BKS1 (6 boenheter med tjenestetilbud, eller opptil 12 ordinarie leiligheter i et 3 etasjeres bygg). Planområdet er på ca 9,5 daa.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal
Infrastruktur skal utføres av utbyggere.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 3
Totalt 700 boliger på området.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Bråstad
Godkjent detaljregulering. Ene- tomanns- og 4-mannsboliger. Ca. 90 boenheter.
Nybygg av boligområde i Froland
30-35 stk boliger. Planområdet utgjør ca. 61,6 daa.
Nybygg leiligheter i Randesund
Gnr/Bnr: 67/1, 8, 10 mfl.
Nybygg av boliger i Lillesand
Ca. 20 boenheter i to og tre etasjer. Ca. 2800-3500 BRA totalt.
Nybygg av boliger og næring i Bykle, trinn 1
Totalt 500 boliger fordelt på flere trinn.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand kommune
20 helt nye leiligheter fra 46 til 114 kvm sentralt på idylliske Hamresanden.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
Gnr/bnr: 61/20 og 37 og deler av 61/2, 14, 39, 66, 234, 243, 310, 316, 317, 572 og 806 og 299/138. 2-3 etasjer.
Nybygg av boligområde i Arendal
Totalt 11 huskropper; 6 eneboliger og 5 tomannsboliger.
Riving og nybygg av leiligheter i Risør kommune
Rivning av eksisterende bygningsmasse i to etasjer mellom eksisterende gammelt sykehus og gjenværende omsorgsboliger. Bygge nytt bygg på eksisterende rivetomt med 17 nye leiligheter på ca. 60 m2 samt korridorer, trapper, heis og fellesrom fordelt på to etasjer. Underetasje / kjelleretasje på bygg som rives, skal beholdes og bygges om for å ivareta bygget tekniske løsninger. Opparbeide alle uteområder med trapper, ramper og beplanting. Borre 3 stk. energibrønner.
Nybygg av leiligheter og eneboliger i Grimstad, trinn 3
Totalt 85 leiligheter, 12 eneboliger.
Nybygg av leilighetsblokk i Vennesla
Gnr/bnr: 6/8 og del av 6/964, 201/13 og 6/1794. Tomtareal: 2,9 daa.
Nybygg av boliger på Vågsbygd i Kristiansand
2-3 etasjer. 12-13 boenheter.
Nybygg av boligområde i Arendal
Planområdet utgjør ca. 15 daa. 7-9 rekkehus. Gnr/bnr: 41/13, 41/60 og 41/240 samt del av vei langs 41/60.
Nybygg av hardbruksboliger i Bykle
Fra budsjett 2023-2026.
Nybygg av eneboliger i Hamresanden
Feltspatveien 57 gnr/bnr: 63/1235, Feltspatveien 53 gnr/bnr: 63/1236, Feltspatveien 49 gnr/bnr: 63/1236, Feltspatveien 45 gnr/bnr: 63/1238, Feltspatveien 41 gnr/bnr: 63/1239.
Nybygg av eneboliger i Grimstad
Inntil 225 m2 BRA/bolig.
Nybygg av flerbolighus i Grimstad
Parkeringskjeller. 6-8 leiligheter.
Nybygg av boligområde i Evje, trinn 1
5 tomter gjennstår for salg.
Nybygg av eneboliger i Skeimo
Spredt bebyggelse.
Nybygg av eneboliger i Søgne
Gnr/bnr: 431/306, 431/308, 431/305 og 431/307. Adresse: Juviga 16, 17, 18 og 19.
Nybygg av 4 -mannsbolig i Lindesnes
4 -mannsbolig i 2 etasjer med utvendig bod og parkering.
Nybygg av leiligheter i Lillesand
Gnr/bnr 47/44, 47/67 m.fl.
Nybygg av eneboliger i Kristiansand
Gnr./bnr. 40/18, 40/53 og deler av 299/98 og 39/7.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.