Aktuelle nybygg av boliger i Agder fylke

Nybygg av boliger og næring i Kristiansand
Planlagger for 25.000 kvm boliger og 25.000 kvm næring.
Nybygg av leilighetsbygg, rekkehus og næring i Arendal
47.000 m2. Ca. 550 enheter. Planområdet er på ca. 121,1 daa, og omfatter gnr./bnr. 205/28, 205/63, 205/72, 205/69, 205/64, 205/65, 205/597, 205/762, 205/10, 600/409 på Pusnes.
Nybygg av boliger, kjøpesenter, kontorbygg m.m i Vennesla
Ca 20.000-25.000 m2. Ca 500 leiligheter. Kjøpesenter 2 etasjer og boliger i 3-5 etasjer.
Nybygg av boliger og næring i Bykle, trinn 2 m.fl.
Totalt 500 boliger fordelt på flere trinn.
Nybygg av boliger på Vik i Grimstad
Eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger og alternativt leilighetsbygg. Gnr/bnr: 40/5, 90, 24/118 mfl.
Etablering av studentboliger, kontor og forretning mm i Kristiansand
2-7 etasjer. Ca 300 studentboliger. Elevine-tomta. Massivtre. Norlock levererer lås og beslag.
Nybygg av boliger og næring i Kristiansand, trinn 1
Total byggetid ca 10-15 år. Adresse: Svanedamsveien 10 og 16. Gnr/bnr: 14/154 og 1012. BKS1= 11 leiligheter i varierende størrelse 147-188 m2, BBB1= 109 leiligheter i variende størrelse 33-164 m2. Felles parkeringskjeller under husen med 120 parkeringsplasser.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
Industrigata 15 og 17. Gnr/bnr: 152/450, 152/448, 152/446 samt deler av 299/193.
Nybygg av bydel i Kristiansand, trinn 4
Kanalbyen bygges ut i 6-7 trinn. Kristiansand Havn og J B Ugland Holding eier 50 % hver av prosjektet.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
13 rekkehus= 7650 m2 BYA, 38 leiligheter i lavblokk= 3200 m2 BYA, 6 eneboliger= 600 m2 BYA. Totalt BYA: 11.450 m2
Nybygg av barnehage, næring/leiligheter i Marnardal, trinn 2
Godkjent detaljregulering. Boliger eller næring.
Utvikling av eiendom med forretning og boligbebyggelse i Farsund
Gnr/Bnr: 1/457 og 1/451. 35-50 leiligheter.
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen KF4 - Fase 1, byggetrinn 3. Næring i 1 etg. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Nybygg av leilighetsbygg og rekkehus i Arendal
Totalt kan det bygges ut 54 boenheter i området. Blir delt inn i to deler. En del tomter blir bygd ut av oppdragsgiver. Foreløpig uklart antall tomter. Byggeklare tomter.
Ny- og tilbygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 2
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Nybygg av boliger i Kjellandsheia, Søgne, trinn 2
Totalt 450 leiligheter på området.
Nybygg av boligområde i Evje, trinn 2
15-20 eneboliger, 21 boenheter i tomannsboliger, 10 stk boenheter i kjedet eneboliger.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Bråstad
Godkjent detaljregulering. Ene- tomanns- og 4-mannsboliger. Ca. 90 boenheter.
Nybygg av flerbolighus i Grimstad
Oppstart for grunnarbeider ca. august 2016.
Nybygg av eneboliger i Vennesla
4300m. Også grøftarbeider. Del av forslag til kommunedelplan i Vennesla for sykkel.
Nybygg av flerbolighus i Nedenes
Reguleringplan er godkjent. Gnr/bnr: 431/132,133,151.
Nybygg av boliger i Lillesand
Ca. 20 boenheter i to og tre etasjer. Ca. 2800-3500 BRA totalt.
Nybygg av boliger og næring i Bykle, trinn 1
Totalt 500 boliger fordelt på flere trinn.
Nybygg av leiligheter og omsorgsboliger i Grimstad
2-3 etasjer. Planen legger opp til fire firemannsboliger i nord, med totalt 16 boenheter. Det legges også opp til 5 boenheter for barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal vurderes å flytte busslommen nærmere Grefstadveien.
Nybygg av eneboliger/flerbolighus/tomannsboliger i Kvinesdal
35-40 boenheter planlegges. Ferdigregulert.
Nybygg av eneboliger og kjedete sammenbygde boliger i Kveim
28 boenheter fordelt på eneboliger, rekkehus og leiligheter. Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av omsorgsboliger i Lindesnes
Skipsbyggergata 2-10.
Nybygg av leiligheter og eneboliger i Grimstad, trinn 3
Totalt 85 leiligheter, 12 eneboliger.
Nybygg av boliger på Vågsbygd i Kristiansand
2-3 etasjer. 12-13 boenheter.
Nybygg av boligområde i Lyngdal
Totalt 10 nye eneboligtomter og et område for konsentrert bebyggelse med 10 boenheter (BK1= 2 stk firemannsboliger og 2 boliger i kjede). Gnr/bnr: 63/3 og 64/4.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
Gnr/bnr: 62/161, 159 med flere.
Nybygg av eneboliger med praktikant del og tilhørende garasje i Hamresanden
Adresse: Glimmerveien 24, 26, 28, 32, 34, 38 og 40. Gnr/bnr: 63/1340, 1341, 1342, 1344, 1345, 1347 og 1348.
Nybygg av omsorgsboliger og fellesarealer i Kristiansand kommune
Ny bebyggelse består av totalt 5 bygninger: en hovedbygning med 4 boenheter, felles-, personal- og driftsarealer. Resterende bygninger består av en aktivitetsbygning, to frittstående småhus og en avfallsbygning.
Nybygg av eneboliger i Bykle
Tomt nr: 1, 4-6 og 10, 13 og 14. Tomtene koster 21 kr pr m2.
Nybygg av habilitetsboliger i Kristiansand
Døgnbemannet bofellesskap med 6 boligenheter for psykisk utviklingshemmede.
Nybygg av boliger i Kristiansand
Gnr./bnr. 423/86, 423/202, 423/133 og deler av gnr./bnr. 286/1
Nybygg av eneboliger i Hamresanden
Gnr/bnr: 63/1349, 63/1350, 63/1351, 63/1352 og 63/1353.
Nybygg av boliger, fellesbygg og personalbygg på Langenesåsen i Søgne i Kristiansand kommune
Bygging av 6 nye boenheter, fellesbygg og personalbygg på Langenesåsen i Søgne.
Nybygg av eneboliger i kjede i Kristiansand
Gnr/bnr: 67/228, 67/229, 67/230, 67/231.
Nybygg av eneboliger i rekke i Kristiansand
Gnr/bnr: 69/45, 46, 47 og 48.
Nybygg av eneboliger i Froland verk
Tre boligtomter for salg. Gnr/bnr: 20/224 med tomteareal på ca. 790 kvm, Gnr/bnr: 20/225 med tomteareal på ca. 1000 kvm, Gnr/bnr: 20/226 med tomteareal på ca. 820 kvm.
Nybygg av kjedet eneboliger i Kristiansand
3 stk kjedet enebolig i en rekke. Parkering delvis under terrasse. Gnr/bnr: 6942, 43 og 44.
Nybygg av tomannsbolig på Lindvollheia i Gjerstad
2-mannsbolig tomt klar til bygging. Det foreligger tegning av en flott 2-mannsbolig med loft som passer til tomten. Det er ingen klausul på type eller bolig. Tomten har eget gnr/bnr.
Nybygg av fritidsboliger i Tromøy
Totalt 36 eneboligtomter med tilhørende båtplass.
Nybygg av eneboliger i Frolands Verk
Totalt er det 13 tomter i området, 11 tomter er solgte.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.