Aktuelle nybygg av boliger i Kristiansand

Nybygg av boliger og næring i Kristiansand
Planlagger for 25.000 kvm boliger og 25.000 kvm næring.
Etablering av studentboliger, kontor og forretning mm i Kristiansand
2-7 etasjer. Ca 300 studentboliger. Elevine-tomta. Massivtre. Norlock levererer lås og beslag.
Nybygg av boliger og næring i Kristiansand, trinn 1
Total byggetid ca 10-15 år. Adresse: Svanedamsveien 10 og 16. Gnr/bnr: 14/154 og 1012. BKS1= 11 leiligheter i varierende størrelse 147-188 m2, BBB1= 109 leiligheter i variende størrelse 33-164 m2. Felles parkeringskjeller under husen med 120 parkeringsplasser.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
Industrigata 15 og 17. Gnr/bnr: 152/450, 152/448, 152/446 samt deler av 299/193.
Nybygg av bydel i Kristiansand, trinn 4
Kanalbyen bygges ut i 6-7 trinn. Kristiansand Havn og J B Ugland Holding eier 50 % hver av prosjektet.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
13 rekkehus= 7650 m2 BYA, 38 leiligheter i lavblokk= 3200 m2 BYA, 6 eneboliger= 600 m2 BYA. Totalt BYA: 11.450 m2
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen KF4 - Fase 1, byggetrinn 3. Næring i 1 etg. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Ny- og tilbygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 2
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Nybygg av boliger i Kjellandsheia, Søgne, trinn 2
Totalt 450 leiligheter på området.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
Gnr/bnr: 62/161, 159 med flere.
Nybygg av boliger på Vågsbygd i Kristiansand
2-3 etasjer. 12-13 boenheter.
Nybygg av eneboliger med praktikant del og tilhørende garasje i Hamresanden
Adresse: Glimmerveien 24, 26, 28, 32, 34, 38 og 40. Gnr/bnr: 63/1340, 1341, 1342, 1344, 1345, 1347 og 1348.
Nybygg av omsorgsboliger og fellesarealer i Kristiansand kommune
Ny bebyggelse består av totalt 5 bygninger: en hovedbygning med 4 boenheter, felles-, personal- og driftsarealer. Resterende bygninger består av en aktivitetsbygning, to frittstående småhus og en avfallsbygning.
Nybygg av habilitetsboliger i Kristiansand
Døgnbemannet bofellesskap med 6 boligenheter for psykisk utviklingshemmede.
Nybygg av boliger i Kristiansand
Gnr./bnr. 423/86, 423/202, 423/133 og deler av gnr./bnr. 286/1
Nybygg av eneboliger i Hamresanden
Gnr/bnr: 63/1349, 63/1350, 63/1351, 63/1352 og 63/1353.
Nybygg av boliger, fellesbygg og personalbygg på Langenesåsen i Søgne i Kristiansand kommune
Bygging av 6 nye boenheter, fellesbygg og personalbygg på Langenesåsen i Søgne.
Nybygg av eneboliger i kjede i Kristiansand
Gnr/bnr: 67/228, 67/229, 67/230, 67/231.
Nybygg av eneboliger i rekke i Kristiansand
Gnr/bnr: 69/45, 46, 47 og 48.
Nybygg av kjedet eneboliger i Kristiansand
3 stk kjedet enebolig i en rekke. Parkering delvis under terrasse. Gnr/bnr: 6942, 43 og 44.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.