Aktuelle nybygg av boliger i Gjerstad

Nybygg av eneboliger og kjedete sammenbygde boliger i Kveim
28 boenheter fordelt på eneboliger, rekkehus og leiligheter. Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av tomannsbolig på Lindvollheia i Gjerstad
2-mannsbolig tomt klar til bygging. Det foreligger tegning av en flott 2-mannsbolig med loft som passer til tomten. Det er ingen klausul på type eller bolig. Tomten har eget gnr/bnr.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.