Aktuelle nybygg av boliger i Arendal

Nybygg av leilighetsbygg, rekkehus og næring i Arendal
47.000 m2. Ca. 550 enheter. Planområdet er på ca. 121,1 daa, og omfatter gnr./bnr. 205/28, 205/63, 205/72, 205/69, 205/64, 205/65, 205/597, 205/762, 205/10, 600/409 på Pusnes.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal
Infrastruktur skal utføres av utbyggere.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 3
Totalt 700 boliger på området.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Bråstad
Godkjent detaljregulering. Ene- tomanns- og 4-mannsboliger. Ca. 90 boenheter.
Nybygg av boliger for funksjonshemmede i Arendal
Det planlegges for totalt 1 bygg med 6 leiligheter.
Nybygg av boligområde i Arendal
Planområdet utgjør ca. 15 daa. 7-9 rekkehus. Gnr/bnr: 41/13, 41/60 og 41/240 samt del av vei langs 41/60.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.