Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Vestland fylke

Alver (2)
Askvoll (0)
Askøy (4)
Aurland (6)
Austevoll (2)
Austrheim (0)
Bergen (26)
Bremanger (4)
Bømlo (6)
Eidfjord (1)
Etne (8)
Fedje (2)
Fitjar (3)
Fjaler (0)
Gloppen (1)
Gulen (2)
Hyllestad (0)
Høyanger (0)
Kinn (9)
Kvam (0)
Lærdal (2)
Luster (2)
Modalen (0)
Osterøy (1)
Samnanger (1)
Sogndal (2)
Solund (0)
Stad (2)
Stord (9)
Stryn (4)
Sunnfjord (3)
Sveio (11)
Tysnes (4)
Ulvik (0)
Vaksdal (0)
Vik (1)
Voss (0)
Årdal (1)
Øygarden (0)
Rehabilitering av svømmehall og etablering av nærmiljøanlegg på skole i Ytre Arna
Rehabilitering av Ytre Arna skole med svømmebasseng og nærmiljøfunksjon. Svømmebassenget skal rehabiliteres og det skal etableres en egen nærmiljøfunksjon. Det er gjennomført en mulighetsstudie som viser at rehabilitering er den beste løsningen. I den er det også laget et forslag på hvordan skolen kan bygges om slik at den vil være etter dagens skolestandarder.
Ombygging av skole i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Rehabilitering av skole i Hjellestad
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Nybygg av kontor i Bergen, trinn 2
Tidlig prosjekt. Eventuelt påbygg av to etasjer på eksisterende bygg. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Rehabilitering og tilbygg av skole og svømmehall i Bergen
Størrelse: BTA er ca 4200 m2 (eksisterende bygningsmasse) + ca 1500-2000 m2 (antatt behov for tilbygg)
Utvidelse av videregående skole i Lindås
FEF-areal. Ferdigstilles i 2027.
Ombygg av skole i Rådal
Fra investeringsbudsjett 2016-2019. Bland annet oppgradering av inneklimaet.
Riving og tilbygg av erstatningbygg for garderobe og klubblokaliteter i Laksevåg bydel i Bergen
Rive eksisterende klubbhus og garderober, samt oppføre nytt aktivitetshus.
Ombygg av barneskole til barnhage i Askøy
Eksisterende barneskole kan bli byggt om till barnehage. Avhenger av fremdrift av Skogstunet skole.
Utvidelse av barneskole i Lindås, trinn 2
Planlegges for 350 stk elever i byggetrinn 1 og samlet 450 stk elever etter byggetrinn 2 (dvs. en utvidelse på 100 stk elever i byggetrinn 2)
Nybygg av tak over isbane i Stord
Etablering av tak/overbygg på eksisterende isflate.
Rehabilitering av idrettshall ved skole i Bergen
Nytt tak, ny ventilasjon, oppgradering dusjer og graderober samt innvendige og utvendige overflater. Fra investeringsprogram 2023-2026.
Utvidelse av barneskole i Eid kommune
Fra budsjett 2019-2022.
Innvendig oppgradering av skole i Bergen
Skolen kan være i bruk mens arbeidene pågår
Innvendig vedlikehold/ombygg av hotell i Luster
Luster Sanatorium skal bygges om til hotell.
Innvendig vedlikehold/ombygg av hotell rom i Luster
Luster Sanatorium skal bygges om til hotell.
Utvidelse av golfbane i Vassenden
Ønsket utvidet fra 9- til 18 hulls bane.
Ombygging av kommunetunet i Eikelandsosen
For å gjere Kommunetunet brukarvenleg og attraktivt for publikum og tilsette er det behov for ombygging og teknisk oppgradering, med bl.a. heis for å nytte 2.etg, utskifting av ventilasjonsanlegg og utbetring av tak-lekkasjar.
Rehabilitering av grasdekke og ev etablering av kunstgrasdekke i Aurland
Rehabilitering av grasdekke, eventuelt etablering av kunstgrasdekke på deler av Aurland stadion.
Riving av skole i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Bygningsmessig oppgradering av skole i Flåm
1,5 mnok 2024 og 3,5 mnok 2025.
Ombygging av kontorslokaler i Fedje
Ombygging av Gamlebanken i samband med at kommunehuset er i dårleg teknisk stand.
Oppgradering av uteområde og ballbinge ved skoler i Bergen kommune
Ulsetskogen skole: -Ballbinge - bytte av banedekke. -Ballfanger. -Rundstokk. -Mindre asfaltarbeider. -Mindre grunnarbeider. -Transport. Haukås skole: Ballbinge - Fjerne og deponere gammelt kunstgress. Justere grusdekke med gradering. Innkjøp og legging av pad's. Montering av nytt kunstgress. Transport.
Rehabilitering av løpebaner i Aurland
Nytt kunststoffdekke på løpebana Aurland stadion. Dagens løpebane er prega av stor slitasje og må rehabiliterast.
Etablering av vegg mm i idrettshall i Tysnes
For Tysneshallen ligg det inne eit prosjekt med å etablera ein tett vegg mellom vrimlehallen og idrettshallen. Prosjektet bør også sjå på andre tiltak for å betre utnytta bygningsmassen.
Installasjon av varmepumpe ved arbeidssenter i Stryn
Varmepumpe med god kapasitet vil redusere bruken av gassfyring betydeleg. Dette vil medføre reduserte fyringsutgifter og klimautslipp.
Energi- og klimatiltak på kommunehuset i Sveio
Varmpumpe/solceller. Vinduer, Isolasjon.
Energi- og klimatiltak på ungdomsskole i Sveio
Varmpumpe/solceller. Vinduer, Isolasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.