Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Etne

Oppgradering av barne- og ungdomsskole i Skånevik
Skånevik skule feirar 60 år, og treng ei oppgradering. Det er mange store rom, men også rom som ikkje er i bruk. Det er eit ynskje frå kommunen på å sjå korleis ein kan nytta skulen på ein betre måte.
Oppgradering av helsesenter i Skånevik
Skånevik helsesenter er eit ærverdig bygg som har behov for vedlikehald. Kommunen ynskjer å ta vare på bygget, og må vurdere det eksakte behov nærare.
Oppgradering av lokaler i Etne
Eldre lokalar som har behov for oppgradering. Blant anna pauserom/møterom og kjøkken er tiltenkt oppgradert, samt kontordel og lager.
Ombygg av uteområde ved barneskole i Etne
For å halda uteområdet i orden, og vedlike, i tillegg til å skifta ut, oppgradera, vil det bli sett av pengar i eit fast intervall.
Ombygg av uteområde ved barneskole i Skånevik
Rullering på oppgradering av uteområdet. Det betyr at det vil bli sett av pengar til dette i eit fast intervall.
Utvidelse og ombygg av SFO-kjøkken i skole i Etne
For å kunne effektivisera drifta og tilpassa for ei større elevgruppe, treng Enge skule å oppgradera kjøkkenet på SFO. Kjøkkenet er ikkje utslete, men det vil vera behov for ei utviding og ei forbetring.
Oppgradering av skolekjøkken i skole i Etne
Det er behov for oppgradering av skulekjøkkenet ved Enge skule.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.