Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Kinn

Flytting av kulturskole til kulturhuset i Florø
Prosjektet sin målsetning er å flytte kulturskulen frå dagens lokalar på FLOMS, over til Florø Kulturhus. Det er naturlig at kulturhuset vert reindyrka med kulturaktivitet. Talla som er meldt inn til økonomiplan 2024-2027, er ein rund sum, som ikkje har bakgrunn i ein konkret kalkyle. Når prosjektet er kome lenger, vil det vere mogleg å konkretisere kostnadane betre. Men storleiken på den ramma som er lagt inn er eit tydelig styringssignal på kva for omfang eit slikt prosjekt kan ha.
Etablere kinokiosk og ombygging av «Foajé» i Florø kulturhus i Kinn kommune
Kommunen skal ta over drifta av kinokiosken i Florø kulturhus og det er behov for å etablere ein kinokiosk på kulturhuset. I samband med det bør området ved kiosken/kantina utviklast til å bli eit område som er meir fleksibelt. Området kan ha potensiale som kantine/pauserom for dei tilsette, møteplass for brukarane av huset og som eit lite konsertlokale for intimkonsertar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.