Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestland fylke

Alver (5)
Askvoll (0)
Askøy (12)
Aurland (9)
Austevoll (5)
Austrheim (0)
Bergen (38)
Bremanger (4)
Bømlo (8)
Eidfjord (2)
Etne (8)
Fedje (2)
Fitjar (5)
Fjaler (0)
Gloppen (3)
Gulen (2)
Hyllestad (0)
Høyanger (1)
Kinn (11)
Kvam (1)
Lærdal (2)
Luster (10)
Masfjorden (10)
Modalen (0)
Osterøy (2)
Samnanger (2)
Sogndal (4)
Solund (0)
Stad (5)
Stord (12)
Stryn (8)
Sunnfjord (6)
Sveio (12)
Tysnes (4)
Ulvik (0)
Vaksdal (0)
Vik (2)
Voss (4)
Årdal (1)
Øygarden (3)
Rehabilitering av svømmehall og etablering av nærmiljøanlegg på skole i Ytre Arna
Rehabilitering av Ytre Arna skole med svømmebasseng og nærmiljøfunksjon. Svømmebassenget skal rehabiliteres og det skal etableres en egen nærmiljøfunksjon. Det er gjennomført en mulighetsstudie som viser at rehabilitering er den beste løsningen. I den er det også laget et forslag på hvordan skolen kan bygges om slik at den vil være etter dagens skolestandarder.
Nybygg av videregående skole i Fitjar
Erstatning for hovedbygg. Ferdigstillelse i 2028.
Nybygg av ungdomsskole på Åsane, Bergen
Reguleringsplan godkjent. OPS-prosjekt. 500 elever.
Riving og nybygg av håndballhall i Arna bydel i Bergen
Ny hall med et bruttoareal på ca. 3 600 m2 som vil inneholde 2 stk. håndballflater, garderober, sosialt rom og tilleggsareal for mindre idretter.
Ombygging av skole i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Nybygg av videregående skole i Fjell kommune
Det er lagt opp til en samlokalisering av de to vidaregående skolelokasjonene på Sotra.
Nybygg av barnehage i Juvik
Planlagt prosjekt. Byggestart 2025-2030. Må reguleres. Antatt kostnad.
Rehabilitering av skole i Hjellestad
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Nybygg av kontor i Bergen, trinn 2
Tidlig prosjekt. Eventuelt påbygg av to etasjer på eksisterende bygg. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Rehabilitering og tilbygg av skole og svømmehall i Bergen
Størrelse: BTA er ca 4200 m2 (eksisterende bygningsmasse) + ca 1500-2000 m2 (antatt behov for tilbygg)
Nybygg av kjøpesenter, boliger, kontor, dagligvarebutikk mm i Straume
Detaljregulering for Skogsskiftet sentrum GBNR 150/10, 28, 40 m.fl. - Skog. Gardsnamn/adresse Skogsskiftet, Skoge, Skogsvåg, Hammersland, Trengereid. Den nye planen sitt hovedformål: Sentrum med forretning, kontor, off/privat tenesteyting, bustader og kollektivterminal. Fylkesvegen med kryss. Møteplassar og gatestruktur.
Utvidelse av næringsareal i Kinsarvik
Fra økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av næring i Luster
1 tomt, ca. 2000 m2.
Nybygg av surfe- og badeanlegg mm i Sandane Gloppen kommune
Fjord Waves er eit konsept med eit unikt surfe- og badeanlegg med restaurant, spa, og meir. Nokon av visjonane med prosjektet er å gje Gloppen og distriktet ein attraksjon i verdsklasse, som vil være med å gje positive ringverknader for både innbyggarar og bedrifter.
Nybygg av barneskole i Meland
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utvidelse av videregående skole i Lindås
FEF-areal. Ferdigstilles i 2027.
Nybygg av arbeids- og aktivitetssenter i Bremnes
Senteret skal samlokalisera tilboda som i dag er Basen arbeidstreningstilbod, Aktivitetstunet og Nyving aktivitetssenter.
Ombygg av skole i Rådal
Fra investeringsbudsjett 2016-2019. Bland annet oppgradering av inneklimaet.
Nybygg av hytter og campingplass mm. i Landsvik
30-50 hytter. Området er på totalt 60000m2. Hytter for utleie.
Nybygg av forretningsbygg, hotell mm, Aurlandsvangen
Langs kaiområdet frå Odden og i retning Skinnarviki.
Nybygg av rackethall i Stord
Fra investeringsbudsjett 2023-2026.
Riving og tilbygg av erstatningbygg for garderobe og klubblokaliteter i Laksevåg bydel i Bergen
Rive eksisterende klubbhus og garderober, samt oppføre nytt aktivitetshus.
Ombygg av barneskole til barnhage i Askøy
Eksisterende barneskole kan bli byggt om till barnehage. Avhenger av fremdrift av Skogstunet skole.
Utvidelse av barneskole i Lindås, trinn 2
Planlegges for 350 stk elever i byggetrinn 1 og samlet 450 stk elever etter byggetrinn 2 (dvs. en utvidelse på 100 stk elever i byggetrinn 2)
Nybygg av tak over isbane i Stord
Etablering av tak/overbygg på eksisterende isflate.
Rehabilitering av idrettshall ved skole i Bergen
Nytt tak, ny ventilasjon, oppgradering dusjer og graderober samt innvendige og utvendige overflater. Fra investeringsprogram 2023-2026.
Riving og nybygg av garderobebygg i Bergen
Rive garderobebygget og bygge nytt med garasjer.
Utvidelse av barneskole i Eid kommune
Fra budsjett 2019-2022.
Etablering av hytter ved Sogn skisenter på Havslo
Totalt 17 hyttetomter. 5 er solgt.
Nybygg av næringbygg i Stryn
Det vil selges byggeklara tomter. Ca. 15 mål.
Innvendig oppgradering av skole i Bergen
Skolen kan være i bruk mens arbeidene pågår
Innvendig vedlikehold/ombygg av hotell rom i Luster
Luster Sanatorium skal bygges om til hotell.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.