Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Aurland

Ombygg av produksjonslokale til forretningsbygg, hotell mm, Aurlandsvangen
Langs kaiområdet frå Odden og i retning Skinnarviki.
Rehabilitering av grasdekke og ev etablering av kunstgrasdekke i Aurland
Rehabilitering av grasdekke, eventuelt etablering av kunstgrasdekke på deler av Aurland stadion.
Bygningsmessig oppgradering av skole i Flåm
1,5 mnok 2024 og 3,5 mnok 2025.
Rehabilitering av løpebaner i Aurland
Nytt kunststoffdekke på løpebana Aurland stadion. Dagens løpebane er prega av stor slitasje og må rehabiliterast.
Steinlegging av sti i Aurland
Prosjektet omfattar steinlegging av sti på sårbare punkt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.