Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Askvoll

Ombygg av kjøkken i sykehjem i Askvolll
Fløyen, Solstova og Kår 2.
Installasjon av alarmanlegg i rådhuset i Askvoll
Brannalarmanlegg i rådhuset, innbruddslarm/adgangskontroll i arkivrommet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.