Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg innen industri i Rogaland fylke

Bjerkreim (0)
Bokn (0)
Eigersund (2)
Gjesdal (0)
Haugesund (0)
(0)
Karmøy (1)
Klepp (0)
Kvitsøy (0)
Lund (0)
Randaberg (0)
Sandnes (2)
Sauda (0)
Sokndal (0)
Sola (1)
Stavanger (0)
Strand (0)
Suldal (0)
Time (0)
Tysvær (0)
Utsira (0)
Utvidelse av industriområde i Karmøy kommune
Planområde ekskl. veg er ca. 35 daa. Maximal BRA i planforslaget er på 15.000 kvm.
Utvidelse av miljøbase i Vats
Gnr/bnr: 102/16, 102/28, 102/29, 102/27, 102/34, 102/25, 102/30, 102/26, 102/1, 102/20 og 102/22. Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for utvikling av framtidsretta industri tilknytt offshore vind i samband med etablering av havvind i Nordsjøen. Dette vil utløyse behov for utviding av areal for verksemd på land og i sjø, samt behov for å leggje til rette for auka aktivitet innanfor allereie regulert areal. Planen skal også leggje til rette for vidareføring av eksisterande verksemder ved miljøbasen.
Riving og tilbygg av lagerhall i Eigersund kommune
Det er i dag et eksisterende lagerbygg på tomten, deler av dette skal rives og det skal deretter oppføres et nytt lagerbygg på 400 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.