Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg innen industri i Vindafjord

Utvidelse av settefiskanlegg i Imsland
Planen omfatter utviding av akvakulturområde ved Vågafossen(Område 1) og område for omlegging av veg med massedeponi ved avkøyringa til Fv46, Saudavegen(Område 2).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.