Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg innen industri i Hå

Utvidelse av næringsområde i Nærbø
Gnr/bnr: 29/2, 29/10 og del av 29/5. I tillegg er deler av eiendom 30/3 og 62/15 og 62/19.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.