Planlagt nybygg av boliger i Agder fylke

Nybygg av boliger i Mandal
Ca 1000 daa. 700-900 stk boliger. Felt B2.
Nybygg av boliger og næring i Kristiansand
25.000 kvm boliger, 15.000 kvm handel, kontor, næring og tjenesteyting.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 5 m.fl.
Totalt 700 boliger på området.
Nybygg av boligområde i Arendal
Området kan gi anslagsvis inntil 400 boliger. Byggeklar tomt.
Nybygg av boliger og næring i Kristiansand
Planlagger for 25.000 kvm boliger og 25.000 kvm næring.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Mandal
Planen omfatter: 8.000 kvm næring, 24.000 kvm boliger, 3.200 kvm parkering. 4-8 etasjer.
Nybygg av boliger og næring på Marviksletta i Kristiansand
Gnr/Bnr: 152/439, 442, 445, 447, 1580, 1583, 1929 .
Nybygg av boliger, kjøpesenter, kontorbygg m.m i Vennesla
Ca 20.000-25.000 m2. Ca 500 leiligheter. Kjøpesenter 2 etasjer og boliger i 3-5 etasjer.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Kristiansand
Lumberveien 5 og 7 inneholder: 158-190 leiligheter og næring, 2-7 etasjer. Lumberveien 9 inneholder: 75-95 leiligheter og næring, 2-8 etasjer.
Nybygg av boliger på Vik i Grimstad
Eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger og alternativt leilighetsbygg. Gnr/bnr: 40/5, 90, 24/118 mfl.
Nybygg av bydel i Kristiansand, trinn 5 m.fl.
Kanalbyen bygges ut i 6-7 trinn. Kristiansand Havn og J B Ugland Holding eier 50 % hver av prosjektet.
Nybygg av boliger og næring på Lund i Kristiansand
250 til 300 boliger og 3.000 til 4.000 kvadratmeter næringsarealer på området.
Nybygg av boliger ved Tangvall i Kristiansand
Gnr/bnr: 270/5, 472/11, 143, 171,172, 182, 187, 232, 473/7, 19, 21, 38, 44, 242, 330/2.
Nytt boligområde på Hamreheia i Søgne
Ca 200-300 boliger. Ca 100 mål.
Etablering av kontor, forretning og boliger i Kvadraturen i Kristiansand
Henrik Wergelands gate, Markens gate, Kristian IVs gate og Vestre Strandgate.
Nybygg av boligområde på Myra, Arendal
Området vil anslagsvis gi ca. 200 boliger.
Nybygg av boliger, kontorbygg og næring i Lillesand
150-200 boliger. Trinnvis utbygging, fordeling ikke fastsatt.
Nybygg av boliger- og næring i Grimstad
Gnr/bnr: 200/1782, 1269 og 1273. Ca 9000-15000 m2 BRA.
Nybygg av boligområde i Sandnesheia, Mandal
B8= 19 stk eneboligtomter, 6 stk 2-mannsboliger og 5 stk kjedet eneboliger. B9/B11= 14 stk firemannsboliger, 8 stk tomannsboliger og 59 stk eneboliger.
Nybygg av boligområde i Vennesla
Gnr/bnr: 23/958 og 23/1. 150-200 boenheter. Hele områdeplanen omfatter et areal på 542 dekar. Detaljreguleringsplanen omfatter første del av utbygging i området.
Nybygg av boliger i Grimstad
Gnr./bnr. 74/5, 75/1, 75/8, 75/9, 75/11, 75/12 og 75/13.
Nybygg av boliger på Tangen i Arendal
Ca. 250 boliger. 2-7 etasjer.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
Totalt 160 boenheter. B7= 80 boenheter og B8= 70 boenheter.
Nybygg av frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse og leilighetsbygg i Randesund, Kristiansand
Totalt for felt CB1 og CB2, med areal på ca 94 da, planlegges det omtrent 180 boliger.
Nybygg av boliger på Ytre Randesund i Kristiansand
512 m lang kanal. 50-60 båtplasser.
Nybygg av boliger på Langenes i Søgne
Totalt 158 eneboliger på feltet, fordelt på selvbyggere og utbyggere. GNR/BNR: 16/2, 70, 105 mm.
Nybygg av bolig- og forretningsbygg i Flekkefjord, trinn 2
Berørte eiendommer: Gnr. 203 bnr. 348,349,379,382,390,399,557,664,795,797,950,995, 1071, 1082, 1199, 1283, 1284, 1678, 1679 og gnr. 303 bnr. 1. Totalt skal det bygges 36.000 m2 BRA. Totalt 104 boenheter. Området planlegges utbyggt i 3 byggetrinn. Det skal etableres inntil 215 offentlige parkeringsplasser.
Nybygg av bolig- og forretningsbygg i Flekkefjord, trinn 3
Berørte eiendommer: Gnr. 203 bnr. 348,349,379,382,390,399,557,664,795,797,950,995, 1071, 1082, 1199, 1283, 1284, 1678, 1679 og gnr. 303 bnr. 1. Totalt skal det bygges 36.000 m2 BRA. Totalt 104 boenheter. Området planlegges utbyggt i 3 byggetrinn. Det skal etableres inntil 215 offentlige parkeringsplasser.
Nybygg av leiligheter på Prestebekken i Kristiansand
2500 m2 med butikk og 12500 m2 med leiligheter.
Utvikling av Saltrød bydelssenter i Arendal
Gnr/bnr: 43/27, 43/34, 43/79, 43/79-1, 43/79-2, 43/90, 43/91, 44/11, 44/412, 44/229, 44/39, 44/40, 44/43, 44/51, 44/58, 44/92, 44/112, 44/144, 44/160, 44/175, 44/402, 44/625, 44/516 og 600/4. Omsorgsbygg skal inneholde 120 sykehjemsplasser og trenger et totalt bruksareal på om lag 11.000 m2 (uten parkeringsareal) og vaskeriet, dagsenter og kjøkken vil trenge et bruksareal på totalt 1.500 kvm.
Nybygg av tett småhusbebyggelse i Grimstad
168 enheter. 3 blokker med 20 leiligheter i hver, 7 bygg med 8 leiligheter i hver og 52 eneboliger. Total utbygging på Linnheia er ca. 800 boenheter.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
65 leiligheter. 20 rekkehus. Industrigata 15 og 17. Gnr/bnr: 152/450, 152/448, 152/446 samt deler av 299/193.
Nybygg av boliger i Vennesla
Mellom Veråsvegen og Igletjønn i Vennesla kommune.
Nybygg av boligområde i Valle
50 dekar. 80 tomter.
Nybygg av boliger, hytter og fritidsareal i Åseral
5 bygg skal rives. Ca 80 boenheter.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
Ca. 45 mål. Ca 88 boenheter. Grei beliggenhet, gangavstand til barnehage, solfylt område.
Ombygg av fabrikk til boliger/fritidsboliger, næring og parkering i Risør
Gnr/bnr: 16/362, 363, 364, 1449, 1496 og 1. Planområde: 8,9 daa. Ombygg av eksisterende bygg til boliger/fritidsboliger, næring og parkering. En ser også på muligheter for utvidelse av bygningsmassen, og/eller å rive denne og erstatte den med ny bebyggelse. 25-30 leiligheter.
Nybygg av boliger i Kjellandsheia, Søgne, trinn 3
Totalt 450 leiligheter på området.
Nybygg av boliger i Kjellandsheia, Søgne, trinn 5
Totalt 450 leiligheter på området.
Nybygg av boliger i Kjellandsheia, Søgne, trinn 4
Totalt 450 leiligheter på området.
Nybygg av leilighetsbygg i Kristiansand
Prosjektet består av: B4-området: 2 blokker, 33 leiligheter i 3 etasjer, B5-1 området: 1 hus, 21 leiligheter, 3 etasjer, B5-2 området: 1 hus, 24 leiligheter, 4 etasjer.
Nybygg av boligområde i Lindesnes
Gnr/bnr: 401/3 og 401/1.
Nybygg av boligområde på Strømme i Randesund, Kristiansand
Innen felt N4 og N5 tillates oppført terrassert boligbebyggelse i inntil 4 etasjer. Det er stilt krav om parkering i garasje i kjellerplan. Felt N4 angis på plankartet til 6,2 daa med tillatt utnyttelse satt til TU=50%. Det tilsvarer inntil 3.100 BRA. Felt N5 angis med størrelse på 6,5 daa og utnyttelse satt til TU=60%, hvilket tilsvarer inntil 3.900 BRA. Det gir en samlet utnyttelse på 7.000 BRA for delfelt N4 og N5.
Nybygg av boliger i Arendal
2-3 etasjer. 43/23, 64, 87.
Nybygg av omsorgsenter i Kristiansand
Fra investeringsbudsjett 2022-2025 72 omsorgsplasser
Nybygg av dagligvarebutikk og leiligheter ved Teaterkvartalet i Kristiansand
Gnr/bnr: 150/673, 674, 675, 1465, 1524, 1525 og 1463.
Nybygg av boligområde med garasje/lager i Tvedestrand
Planen innebærer at det reguleres for inntil 50 nye boenheter, samt 4 områder for garasjer/lager med størrelse på opp til 1000 m2.
Nybygg av leiligheter i Marnardal, trinn 3
Godkjent detaljregulering. 50-80 leiligheter.
Nybygg av omsorgsenter i Kristiansand
Fra investeringsbudsjett 2022-2025 84 omsorgsplasser
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Søgne
38 leiligheter og 26 boliger i rekkehus. Leilighetsblokkene blir på 5 etasjer, og rekkehusene får høyder på 2 og 3 etasjer. Adresse: Kleplandsveien 4, 6 og 8 m.fl
Nybygg av leilighetsbygg og rekkehus i Arendal
Totalt kan det bygges ut 54 boenheter i området. Blir delt inn i to deler. En del tomter blir bygd ut av oppdragsgiver. Foreløpig uklart antall tomter. Byggeklare tomter.
Nybygg av boliger på Søgne i Kristiansand
2-3 etasje med takterrasse.
Ny- og tilbygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 3
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Ny- og tilbygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 4 m.fl
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Nybygg av utleieboliger/turistanlegg i Farsund
Kan bygges 60-80 leiligheter.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 4
Totalt 700 boliger på området.
Nybygg av boliger på Flekkerøy i Kristiansand
Eneboliger, rekkehus og kjedebolig.
Nybygg av leiligheter på Hovden i Setesdal, trinn 3 mfl
De nye leilighetene på Yvst vil bli bygget på tomta til Hovden Høyfjellshotell.
Nybygg av boligområde i Flekkefjord
Gnr/bnr: 68/99 mfl. 41-54 boenheter. 38 tomter
Nybygg av leiligheter og parkeringshus i Lyngdal, trinn 3 mfl.
Planlagt totalt 15-20 høyhus fordelt på flere trinn.
Nybygg av boliger på Benestad i Kristiansand
28-40 stk boenheter i 2-3 etasjer. Frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse og mindre leilighetsbygg. Gnr/Bnr: 67/1, 67/6, 67/10, 67/35, 67/40, 67/56, 69/5, samt 69/14.
Nybygg av leilighetsbygg i Arendal
Gnr/bnr: 501/176 og 501/551.
Nybygg av bofelleskap og konsentrert boligbebyggelse i Arendal
Utbyggingsområdet omfatter i hovedsak eiendommene gnr./bnr. 507/106 og 507/1007. 22,5 daa. Hensikt med reguleringen er å legge området til rette for oppføring av ny boligbebyggelse. Del av området ønskes disponert til et bofellesskap med 9 boenheter pluss ansattbase og fellesrom. Den øvrige delen reguleres til konsentrert boligbebyggelse, ev. med leilighetsbygg i 2 – 4 etasjer.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal
Infrastruktur skal utføres av utbyggere.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.