Planlagt nybygg av boliger i Lindesnes

Nybygg av boliger i Mandal
Ca 1000 daa. 700-900 stk boliger. Felt B2.
Nybygg av boligområde i Sandnesheia, Mandal
B8= 19 stk eneboligtomter, 6 stk 2-mannsboliger og 5 stk kjedet eneboliger. B9/B11= 14 stk firemannsboliger, 8 stk tomannsboliger og 59 stk eneboliger.
Nybygg av barnehage, næring/leiligheter i Marnardal, trinn 2
Godkjent detaljregulering. Boliger eller næring.
Nybygg av leiligheter i Marnardal, trinn 3
Godkjent detaljregulering. 50-80 leiligheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.