Planlagt nybygg av boliger i Lindesnes

Nybygg av boliger i Mandal
Ca 1000 daa. 700-900 stk boliger. Felt B2.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Mandal
Planen omfatter: 8.000 kvm næring, 24.000 kvm boliger, 3.200 kvm parkering. 4-8 etasjer.
Nybygg av boligområde i Sandnesheia, Mandal
B8= 19 stk eneboligtomter, 6 stk 2-mannsboliger og 5 stk kjedet eneboliger. B9/B11= 14 stk firemannsboliger, 8 stk tomannsboliger og 59 stk eneboliger.
Nybygg av boligområde i Lindesnes
Gnr/bnr: 401/3 og 401/1.
Nybygg av leiligheter i Marnardal, trinn 3
Godkjent detaljregulering. 50-80 leiligheter.
Nybygg av boligområde i Lindesnes
Planforslaget viser 25 nye boligtomter, i forslag til bestemmelser åpnes det for at det kan bygges tomannsboliger på 5 av tomtene. Gnr/bnr: 352/5, 352/14, 50 og 51.
Nybygg av boliger og gang- og sykkelvei i Mandal
15-20 nye boenheter. Romslige eneboligtomter, men mindre flermannsboliger/rekkehus kan også bli aktuellt på deler av området.
Nybygg av boliger på Ronatunet i Mandal
Ferdigregulert. Byggeklare tomter. Totalt 30 tomter på Ronatunet. Ronatunet 2-30.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.