Planlagt nybygg av boliger i Farsund

Nybygg av utleieboliger/turistanlegg i Farsund
Kan bygges 60-80 leiligheter.
Utvikling av boligområde i øvre del av sentrum i Farsund by
Kvartalet rundt Nytorvet. ca 16 leiligheter.
Nybygg av boligområde i Farsund
Konsentrert småhusbebyggelse. Max 30 boenheter på feltene.
Nybygg av eneboliger i Farsund
Byggeklare tomter. Selges til utbyggere og selvbyggere.
Nybygg av boligområde i Farsund
Konsentrert småhusbebyggelse. Max 30 boenheter på feltene.
Nybygg av boligområde i Farsund
En tomannsbolig på felt BF1 og 8 stk eneboliger på felt BF2-3
Nybygg av eneboliger i Biland
Byggeklare tomter. Selges til selvbyggere og utbyggere.
Nybygg av boliger og næring i Farsund
Næringslokaler i 1. og deler av 2. etasje er tilpasset fleksibel bruk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.