Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Nordland fylke

Alstahaug (2)
Andøy (2)
Beiarn (0)
Bindal (0)
Bodø (10)
Brønnøy (1)
(8)
Dønna (5)
Evenes (0)
Fauske (1)
Flakstad (1)
Grane (0)
Hadsel (3)
Hamarøy (2)
Hemnes (0)
Herøy (0)
Leirfjord (0)
Lurøy (0)
Lødingen (0)
Meløy (0)
Moskenes (1)
Narvik (5)
Nesna (0)
Rana (4)
Rødøy (0)
Røst (1)
Saltdal (2)
Sortland (3)
Steigen (0)
Sømna (1)
Sørfold (1)
Træna (0)
Værøy (1)
Vefsn (1)
Vega (0)
Vevelstad (0)
Vågan (1)
Øksnes (0)
Utdyping av fiskerihavn, Andenes
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utdyping av farled, Raftsundet i Hadsel og Vågan
Fra forslg til NTP, 2018-2023.
Utdyping av fiskerihavn, Laukvik i Vågan
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utbedring av tursti mm ved nasjonal turistveg Helgelandskysten, Brønnøy
Det nasjonale attraksjonspunktet Torghatten planlegges oppgradert, eventuelt som to separate anlegg. En byggentreprise som omfatter toalett og servicefunksjoner, samt opparbeidelse av parkeringsplass med toalett og servicefunksjoner og et landskapstiltak med oppgradering av stier til og gjennom hullet i Torghatten.
Flytting av ferjekai på Fylkesveg 7272 i Vefsnfjorden
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Havnepromenaden i Bodø, etappe 2
Torgkaia-Havneterminal 1.
Ombygging av kryss Fv 834 x Skivika (Bypakke Bodø)
På liste over ikke prioriterte TS-prosjekt.
Rensk, bolt og nett på Fylkesveg 830 i Fauske
Skredsikringsbehov middels. 450m lengde.
Flytting av ferjekai på Fylkesveg 17 i Vennesund
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Utbedring av Prærien (Bypakke Bodø)
Vegen muliggjør fjerning av utkjøringer til Olav V gt.
Separering av spill- og overvannsledninger på Storeidøya i Vestvågøy kommune
Vestvågøy kommune planlegger å samle kommunalt spillvann fra områdene Leknes, Fygle og Gravdal til et fremtidig felles renseanlegg for spillvann på Storeidøya. Dagens ett-rørsystem for avløp gjør det vanskelig å få til et velfungerende renseanlegg grunnet store overvannsmengder sammen med spillvannet. Det er derfor viktig å separere spillvann og overvann i to rørsystemer slik at spillvann kan føres til renseanlegg, og overvann kan slippes urenset ut i resipient.
Oppgraderingstiltak av vei og VVA-anlegg i Stokmarknes
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Vegen skal rehabiliteres fordi strekningen har gamle VA-ledninger og er ikke utbygd med overvannsledning. Utskifting av ca 200 m VA-ledninger, legging av overvannsledning og oppbygging av gata.
Utskifting av fordelingskum i Dønna kommune
Fra økonomiplan 2022-2025. Fordelingskum må byttes ut og erstattes med en større plassbygd kum med overbygg. Det må legges til rette for overvåkning av vannmengder og trykk til Glein, Løkta og hovedledning nordover via Åkerøya.
Utskifting av avløpsledning ved skole i Dønna kommune
Fra økonomiplan 2022-2025. Ca 700 m.
Asfaltering av skoleplass i Dønna kommune
Fra økonomiplan 2022-2025.
Utvidelse av parkering i Bø kommune
Fra økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.