Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Vågan

Utdyping av fiskerihavn, Laukvik i Vågan
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Oppgradering av gatelys i Vågan kommune
Fra økonomiplan 2022-2025.
Mudring, dumping og utfylling i sjø i Svolvær
Tiltakshaver planlegger å bygge en ny verkstedhall med kai for opptaking av båter. I den forbindelse er det behov for kaidybde utenfor og inne i hallen. Tiltaket omfatter mudring av omtrent 500 kubikkmeter over et areal på omtrent 150 kvadratmeter. Mudringen skal utføres med gravemaskin fra land/lekter og ved undervannssprengning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.