Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Grane

Ombygg av hovedvannledning i Trofors
Skifte ut gamle jernrør. Veger må asfalteres etter endt jobb.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.