Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Vestland fylke

Alver (1)
Askvoll (0)
Askøy (3)
Aurland (0)
Austevoll (0)
Austrheim (0)
Bergen (11)
Bremanger (2)
Bømlo (7)
Eidfjord (0)
Etne (0)
Fedje (1)
Fitjar (2)
Fjaler (0)
Gloppen (0)
Gulen (1)
Hyllestad (0)
Høyanger (1)
Kinn (4)
Kvam (0)
Lærdal (0)
Luster (0)
Modalen (0)
Osterøy (2)
Samnanger (0)
Sogndal (1)
Solund (0)
Stad (1)
Stord (2)
Stryn (1)
Sunnfjord (2)
Sveio (0)
Tysnes (0)
Ulvik (0)
Vaksdal (0)
Vik (0)
Voss (1)
Årdal (0)
Øygarden (2)
Nybygg av fiskeoppdrettsanlegg på Skipavika næringsområde i Gulen
Design av utstyr: Billund Aquaculture, Danmark. 200 mål.
Nybygg av gruvedrift/industri i Naustdal
Konsulent for kraft/vanntilførsel: Asplan Viak AS, Leikanger. Det Norske Veritas AS skal utvikle kontrollsystem for miljøovervåkning.
Nybygg av industri og lager i Ytrebygda bydel i Bergen
Ca 60 daa. GNR/BNR: 107/33, 453 mfl.
Nybygg av industri, næring og småbåtshavn mm i Askøy
Gnr/bnr: 12/125, 12/1616, 12/293 og del av 12/893 og 12/1174.
Nybygg av næringsbygg på Espevoll
Områdesplan godkjend oktober 2012. Sentralt område 10 min fra E16 Osterøybrua, 40 min fra Bergen sentrum. Alle typer av næring også plasskrevende virksomheter.300 dekar.
Nybygg av fiskoppdrettsanlegg på Eikeilen i Øygarden, fase 1
Anlegget skal samla ha ei årlig produksjonsramme på 8000 tonn fisk totalt.
Nybygg av landbasert anlegg for oppdrett av settefisk og matfisk på Selstøvågen i Øygarden
Søknaden gjeller produksjon av 3,75 millioner settefisk med storlek mellom 200-500 gram.
Nybygg av lakseslakteri i Florø
Total investeringskostnad ca 620 milj varav maskiner og utstyr vil stå for ca 390 milj.
Nybygg av lager og kontor i Os
Ca 45 daa. Gnr/bnr: 53/29, 42 mfl.
Nybygg av industriområde ved Bømlo
20/141, 79. ISPS godkjent. 11,5 dekar.
Nybygg av produksjonslokale og lager på Opsangerneset
24 mål råtomt. Mulighet for ytterligere utviding med ca 60 mål, totalt areal er da over 100 mål.
Etablering av næringsområde mm i Bergen
Planområdet er 228.7 daa. Gnr/Bnr: 134/34 m.fl.
Nybygg av industriområde i Rubbestadneset
266 daa. Gnr/bnr 83/682 mfl.
Nybygg av industribygning i Svortland
ca 4 dekar. GNR/BNR: 109/5, samt delar av 109/2, 551, 533 og 650.
Utviding av område for fiskerirelatert næring på Kalvøya
20 daa for industribygg. Nybygg 2 kaier, utvidelse eksisterende kai. Havneanlegg.
Nybygg av bakeri på Espehaugen i Bergen
Svalheim AS, som eies 50/50 av Svalinn og Cross Management. Bygget blir på 2.800 kvadratmeter, hvorav 800 er mesanin.
Etablering av et overbygg for eksisterende sorteringsanlegg i Osterøy
Prosjektet omfatter åpen hall på ett plan på om lag 2.500m2 BRA. Hallen skal være et overbygg for eksisterende sorteringsanlegg for Mjelstad Miljø (MM).
Nybygg av vannverk i Ortnevik
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Etablering av slamavskillere med overbygg samt pumpestasjoner m.m. i Kvinnherad kommune
Etablering av 2 stk. slamavskillere m/overbygg og 2 stk pumpestasjoner m/overbygg, med tilhørende grøfte- og ledningsarbeider. Disse er på 2 forskjellige lokasjoner; Ænes og Løfallstrand.
Etablering av pumpestasjon for spillevann i Sunnfjord kommune
Pumpestasjonen skal bygges i tilknytting til garasjeanlegg ved Førde vidaregåande skule, der teknisk rom vertbygd i samanheng med denne.
Etablering av lagerbygg ved vannbehandlingsanlegg i Bergen
Frittstående lagerbygg på 40m² til eksisterende vannbehandlingsanlegg. Lagerbygg tilsvarende en garasje i størrelse 4,0x10,0m. Uisolert bygg som skal benyttes som lager for drift.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.