Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Bergen

Nybygg av industri og lager i Ytrebygda bydel i Bergen
Ca 60 daa. GNR/BNR: 107/33, 453 mfl.
Etablering av sykkelstativ i Bergen
Avtalen omfatter hovedsakelig å montere sykkelstativer som blir levert ut av oppdragsgiver. I tillegg kan det være noe behov for levering og montering av enkle takkonstruksjoner over sykkelparkeringer eller enkle låsbare sykkelskur. På kartlagte sykkelparkeringslokasjoner vil antall stativer, type dekke og kompleksitet variere fra lokasjon til lokasjon. Oppdragsgiver vil i perioden frem til 2023 fortsette å kartlegge behov for flere sykkelparkeringslokasjoner. Denne kartleggingen vil kunne avdekke flere lokasjoner, spesielt i og rundt bydelssentrene.
Etablering av lagerbygg ved vannbehandlingsanlegg i Bergen
Frittstående lagerbygg på 40m² til eksisterende vannbehandlingsanlegg. Lagerbygg tilsvarende en garasje i størrelse 4,0x10,0m. Uisolert bygg som skal benyttes som lager for drift.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.