Alle aktuelle industriprosjekter i Rogaland fylke

Bjerkreim (1)
Bokn (0)
Eigersund (0)
Gjesdal (2)
Haugesund (3)
(1)
Karmøy (2)
Klepp (2)
Kvitsøy (0)
Lund (0)
Randaberg (0)
Sandnes (12)
Sauda (0)
Sokndal (0)
Sola (2)
Stavanger (3)
Strand (1)
Suldal (0)
Time (0)
Tysvær (1)
Utsira (0)
Nybygg av landbasert fiskeoppdrett i Tysvær
Gnr/bnr: 134/1 og 136/1. Gjennomførelsetid: 2 år.
Nybygg av næringsbygg i Sandnes
16.000 m2 tomt. Bygging max: 15.000 m2.
Nybygg av industribygning på Stølsmyr i Kopervik
ca. 5 dekar. Byggeklare tomter.
Utvidelse av næringsområde i Nærbø
Gnr/bnr: 29/2, 29/10 og del av 29/5. I tillegg er deler av eiendom 30/3 og 62/15 og 62/19.
Nybygg av næringsområde i Ølen
Arealkrevende industri. 93 dekar + infrastruktur.
Nybygg av næringsområde i Årdal
• 30 dekar - regulert forretning, lettindustri, kontorer – delvis utbygd • Ledige lokal, primært til industri • Fiber er på plass • Ligg ved RV 13
Nybygg av næringsbygg i Sandnes
Planområde: 136 daa.
Utvidelse av høgbygg i Gloppen
42,5 m langt, 18,9 m brett.
Utvidelse av næringsområde i Suldal
Utvidelse av båtverksted, båthavn, båtplasser. Nybygg av servicebygg og 3 utleieboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.