Alle aktuelle industriprosjekter i Rogaland fylke

Bjerkreim (1)
Bokn (0)
Eigersund (5)
Gjesdal (2)
Haugesund (2)
(3)
Karmøy (5)
Klepp (1)
Kvitsøy (1)
Lund (0)
Randaberg (2)
Sandnes (8)
Sauda (1)
Sokndal (0)
Sola (2)
Stavanger (3)
Strand (2)
Suldal (1)
Time (2)
Tysvær (0)
Utsira (0)
Utvidelse av existerende industriområde på Birkeland i Sauda
Birkeland industriområde II på deler av 45/1,4, 44/13 og 45/75
Etablering av kraftintensiv næringsvirksomhet på Undheim i Time
Datalagring/datasenter og batteriproduksjon. GNR/BNR: 46/18, 46/47 og 46/216.
Nybygg av næringsbygg i Vagle
Infrastruktur opparbeides på separat prosjekt.
Nybygg av lager-, verksted- og industribebyggelse i Dusavik, Tasta bydel Stavanger
Gnr/bnr: 31/1, 31/19mfl. Grunneier er Dusavik Utvikling AS.
Nybygg av hovedlager i Kopervik
Behovet er for en lagerhall på ca. 3000 kvm, ca. 1000 kvm containerplass, ca. 3000 kvm utendørs lager og logistikk - areal for trailere. Ca. 4 kontorer til administrasjon av lageret.
Nybygg av industri-, lager-, verkstedsbygg i Eigersund, trinn 4
Treningstårn for vindturbinoperatører utføres på separat prosjekt. Ecofact Sørvest AS utfører konsekvensutredning.
Nybygg av industri-, lager-, verkstedsbygg i Eigersund, trinn 3
Treningstårn for vindturbinoperatører utføres på separat prosjekt. Ecofact Sørvest AS utfører konsekvensutredning.
Nybygg av industri-, lager-, verkstedsbygg i Eigersund, trinn 2
Treningstårn for vindturbinoperatører utføres på separat prosjekt. Ecofact Sørvest AS utfører konsekvensutredning.
Tilbygg av lager og verksted samt ombygg av lager og garderobe ved helikopterbase i Sola
Tilbygget blir fra akse -B til C mellom akse 6 og 9, og skal inneholde verksted for redningsutstyr og lagerfunksjoner. I tillegg omfatter prosjektet ombygging av lagerløpet mellom akse C og D, ombygging av garderobe ved akse G og ombygging mellom akse J og K. Øvrige deler av dagens bygg berøres også i forbindelse med dette. Som vegg i dokk C, arbeider i tekniske rom og etablering av nye føringsveier i himlinger. Utvidelsen medfører også omlegginger av utvendig infrastruktur, veier og parkeringsplass.
Nybygg av næringsbygg med mere i Sirevåg
Planområdet er omlag 150 dekar. Gnr/bnr: 91/37, 89/7, 95/85, 95/456 med flere.
Riving av del av fabrikksbygning i Sandnes
Bygningen (bygningsnummer 170111125) er fabrikkbygning. Den benyttes som lager og verksted i forbindelse med Zymetechs virksomhet. Tiltaket består av kapping av fasade mot vest og medfører reduskjon i areal av lagerrom i kjelleretasje og i 1. etasje, samt flyttinng av eksisterende toalett. Eksisterende forhold utenom dette er uendret og ikke en del av tiltaket.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.