Alle aktuelle industriprosjekter i Haugesund

Utvidelse av høgbygg i Gloppen
42,5 m langt, 18,9 m brett.
Etablering av overbygg ved sykehus i Haugesund kommune
Etablering av overbygg/lagerbygg på allerede etablert betongfundament/gulv på sørsiden av Haugesund sjukehus. Det er opsjon på utvendig arbeider/asfaltering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.