Alle aktuelle industriprosjekter i Sandnes

Nybygg av næringsbygg i Sandnes
Gnr/bnr: 38/280, 1735, 1759 og 2240.
Utvidelse av næringsvirksomhet på Hommersåk
Planen legger til rette for utbygging av 105 dekar næringsvirksomhet.
Etablering av industrivirksomhet Sandes kommune
Planområdets størrelse Ca. 60 daa.
Tilbygg av kontorbygg med verksted/lager i Sandnes
Eiendommen er på 14,3 daa og inneholder et kontorbygg i 5 etasjer med bebygd areal, BYA på 1 836 m2 og bruksareal, BRA 7 127 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.