Alle aktuelle industriprosjekter i Sandnes

Nybygg av næringsbygg i Vagle
Infrastruktur opparbeides på separat prosjekt.
Nybygg av næringsområde i Sandnes
Planområdet har en størrelse på ca. 21,8 dekar. Areakrevende næring med lav arbeidsplassintensitet.
Etablering av solceller, microgrid og batteribank for havnebygg i Sandnes kommune
Strandgata 147, 149, 151, 153 og 155. Prosjektet legges opp i ulike faser og er planlagt som følgende: 1. Gjennomgang av tekniske forutsetninger og prosjektets overordnede målsetninger, samt identifisering av risiko- og usikkerhetsmomenter 2. Kartlegge og dokumentere takenes kapasitet for etablering av solceller og tilhørende utstyr 3. Kartlegge traseer for mikrostrømnettet 4. Kartlegge plassering av batteribank, helst ved høyspenttransformatoren og landstrømanlegget 5. Prosjektere de ulike delprosjektene av prosjektet 6. Etablere mikrostrømnett og solceller i delprosjekter, inkludert styring 7. Etablere batteribank 8.
Tilbygg av lagerbygg i Sandnes
Gjennomførelsetid: 3-4 måneder.
Nybygg av lager i Sandnes
Gnr/bnr: 111/978 og 111/977.
Etablering av nedgravde avfallsnotainere i Figgjo
Søknaden gjelder etablering av nedgravde avfallscontainere for 2 fraksjoner, restavfall og papir. Hver container er på 2 x 2 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.