Alle aktuelle industriprosjekter i Nordland fylke

Alstahaug (0)
Andøy (0)
Beiarn (0)
Bindal (0)
Bodø (0)
Brønnøy (0)
(0)
Dønna (0)
Evenes (2)
Fauske (0)
Flakstad (0)
Grane (0)
Hadsel (1)
Hamarøy (0)
Hemnes (0)
Herøy (0)
Leirfjord (0)
Lurøy (2)
Lødingen (0)
Meløy (2)
Moskenes (0)
Narvik (1)
Nesna (0)
Rana (2)
Rødøy (2)
Røst (0)
Saltdal (1)
Sortland (0)
Steigen (0)
Sømna (4)
Sørfold (0)
Træna (1)
Værøy (0)
Vefsn (1)
Vega (0)
Vevelstad (0)
Vågan (0)
Øksnes (0)
Nybygg av industripunkt i Narvik
Blant det som vil være Akers satsingsområder i Narvik nevnes: - Ballangsleira; Hydrogenproduksjon, etablering av industripark, Grønt stålverk, DRI(Direct Reduced Iron) - Framneslia; Hydrogenproduksjon, Grønt stålverk, DRI, etablering av industripark. - Hergot: Batteriproduksjon. - Kvandalen: Datalagring. - Etablering av grønne verdikjeder for kraftintensiv industri. Kompetansesenter - Skal utnytte «det fulle potensialet i Aker-økosystemet». - Etablering av Aker Narvik.
Nybygg av CNF-fabrikk i Mosjøen
"Totalt 5 mål. 2000-3000 kvm"
Etablering av oppdrettsanlegg i sjø ved Gåsvær i Meløy
Årlig planlagt produksjon i tonn 4500. Forvented førforbruk i tonn 5100.
Etablering av oppdrettsanlegg i sjø ved Storvika i Sømna
Søkt størrelse 3900 tonn MTB. Flytende anlegg.
Nybygg av fabrikk for insektslarveproduksjon i Meløy
Kapasitet: 30.000 tonn i 2023/2024.
Nybygg av akvakultur i flytende anlegg i Rødøy
Matfiskproduksjon av torsk i sjø. Omsøkt størrelse 3599 MTB.
Nybygg av produksjonslokale og sedimentstasjonbasseng på Nedre Øyra i Narvik
Tiltakshaver ønsker å detaljregulere eiendommene 42/80, 41/195 og 41/464 til formål næring - industri. Det ønskes å tilrettelegge for et nytt produksjonslokale/sedimentasjonsbasseng for å utføre nye tiltak tilknyttet til håndtering av slam fra produksjon, samt økte gjenbruk av prosessvann i produksjonen. Hoveddelen av tiltaket omfatter etablering av sedimenteringsbasseng for oppsamling av prosessvann fra rengjøring og oppsamling av slam. Tiltaket planlegges plassert sentralt i tilknytning til dagens produksjonslokaler for best mulig produksjonslinje og arealutnyttelse. Tiltaket omfatter sedimenteringskammer i betong under bakken, og mulighet for overbygg med høyde inntil ca. 7 meter.
Nybygg av flytende fiskeoppdrettsanlegg i Rødøy
Søkt størrelse: 3500 tonn MTB.
Ny lokalitet for matfisk torsk i flytende anlegg i Lurøy kommune
Søkt størrelse: 3500 tonn maksimal tillatt biomasse. Flytende anlegg.
Ny lokalitet for torsk i flytende anlegg i Rødøy
Søkt størrelse: 3500 tonn maksimal tillatt biomasse. Flytende anlegg.
Etablering av næringsvirksomhet og offentlig tjenesteyting i Saltdal kommune
Gnr/Bnr 42/186 og 42/1. Ca. 56 daa. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling og etablering av næringsvirksomhet og offentlig tjenesteyting innenfor planområdet. Planforslaget skal tilrettelegge for en næringsutvikling på eiendommen i form av produksjonsbedrifter, entreprenør- og anleggsbedrifter, engros og lager, verksted og håndverksbedrifter. Det er
Nybygg av turistanlegg på Hjertholmen i Lødingen
Hensikten med planen er å legge til rette for bobilturisme, etablering av rorbuanlegg, nytt VA-anlegg, samt tilrettelegging for myke trafikanter ut til Hjertholmen fra fylkesvegen. Friområdene skal bevares og tilgjengeliggjøres for allmennheten.
Etablering av ny verkstedhall i stål for videregående skole i Mosjøen
Ny hall: 190 m2. Alle grunnarbeider utføres i byggherreregi. Betongplatens nøyaktige ytterkant mål er; 10528x18070mm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.