Alle aktuelle industriprosjekter i Alstahaug

Etablering av akvakulturanlegg i Alstahaug kommune
Ny lokalitet for laks, ørret og regnbueørret, samt samlokalisering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.