Alle aktuelle industriprosjekter i Hemnes

Etablering av sjøbasert akvakulturanlegg i Hemnes kommune
Søkt størrelse: 100 tonn årlig på 40 dekar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.