Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Vaksdal

Nett og utbedring på E16 Steganestunnel nord i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype stein. 130m.
Rassikringstiltak på Fv 569 i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Tunnel.
Rassikring Fv 5398 Trefallsstranda i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 310m. Støtteforebygging. Tiltaket sikrar også Oddaneset og Merkeneset.
Rassikringstiltak på E16 i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerde.
Rassikringstiltak på E16 i Vaksdal
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Fanggjerder og overvåkning.
Omlegging av veg på Fv 344 Nesheimskulten i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is, tørrsnø. 70m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep, nett på E16 Stanghelle vest i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype is. 40m

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.