Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Tysnes

Utvidelse av barnehage i Onarheim
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rassikringstiltak på Fv 5086 i Tysnes
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rensk, bolting.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.