Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sandnes

Utvidelse av vendespor på Ganddal stasjon i Sandnes
Plan: bruke Ålgårdsporet som vendespor Stvanger-Sandnes.
Utvidelse av slamavskilleranlegg og etablering av vannledninger på Bersagel i Sandnes
Fellesutlysning for Dreggjavika, Usken og Apalstø. Total kostnad: 15 mnok. Delprosjekt 2 – Dreggjavika slamavskiller: Etablering av slamavskiller på ca. 300m3. Etablering av utslippsledning for slamavskilleren (sjøledning). Omlegging og etablering av VA-ledninger.
Utvidelse av lagerbygg på Vatne i Sandnes kommune
Utvidelse av et lagerbygg på Vatne driftsstasjon i Sandnes. Lageret skal hovedsakelig benyttes som lager til rør og rørdeler, samt som garasje for større og mindre kjøretøy.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.