Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Flekkefjord

Rehabilitering av bru, Fv 4208 Bakke og Bakkekleiv bru i Flekkefjord
Fra fylkeskommunen sin handlingsplan for fylkesveier.
Ombygg av verksted i Flekkefjord
Fra investeringsbudsjetten 2023-2026.
Oppgradering av tak på kirke i Flekkefjord kommune
Oppgradering av tak. Fra budsjett 2022-2026.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.